1. Pokaż Zarządzenie Nr 1/07 z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez gminny samochód specjalny pożarniczy marki DAIMLER BENZ. 

2.Pokaż Zarządzenie Nr 2/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.

Załączniki do instrukcji tylko do użytku służbowego. 

3. Pokaż Zarządzenie Nr 3/07 z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

4. Pokaż Zarządzenie Nr 4/07 z dnia 22 stycznia 2007 r.  w sprawie zwrotu kosztów przejazdu autobusem gminnym marki Autosan A 0909L.

5.Pokaż Zarządzenie Nr 5/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2007.

6. Pokaż Zarządzenie Nr 6/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zakładowych norm zużycia paliwa.

7.Pokaż Zarządzenie Nr 7/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Miry Ziemińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie na rok szkolny 2006/2007.

8.Pokaż Zarządzenie Nr 8/07 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drobin za 2006 r.

9.Pokaż Zarządzenie Nr 9/07 z dnia 28 marca 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

10.Pokaż Zarządzenie Nr 10/07 z dnia 06 kwietnia 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

11.Pokaż Zarządzenie Nr 11/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie wprowadzonego Zarządzeniem nr 101/05 z dnia 09 lutego 2005 r. 

12.Pokaż Zarządzenie Nr 12/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania stałej kmisji ds. brakowania i zakwalifikowania do zniszczenia akt kategorii niearchiwalnej.

13.Pokaż Zarządzenie Nr 13/07 z dnia 9 maja 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

14.Pokaż Zarzadzenie Nr 14/07 z dnia 24 maja 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

15.Pokaż Zarządzenie Nr 15/07 z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez gminę Drobin na rok 2007/2008.

16.Pokaż Zarządzenie Nr 16/07 z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia opłaty za udostępnianie aktów normatywnych lub innych aktów prawnych.

17.Pokaż Zarządzenie Nr 17/07 z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy Drobin, świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie.

18.Pokaż Zarządzenie Nr 18/07 z dnia 01 czerwca 2007 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie. 

19.Pokaż Zarządzenie Nr 19/07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

20.Pokaż Zarządzenie Nr 20/07 z dnia 2 lipca 2007 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/05 z dnia 29 marca 2005 r. dotyczącego przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

21.Pokaż Zarządzenie nr 21/07 z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

22.Pokaż Zarządzenie Nr 22/07 z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

23.Pokaż Zarządzenie Nr 23/07 z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drobin na rok 2007/2008.

24.Pokaż Zarządzenie Nr 24/07 z dnia 06 sierpnia 2007 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie.

25.Pokaż Zarządzenie Nr 25/07 z dnia 06 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 111/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

26.Pokaż Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drobin za I półrocze 2007 r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury.

27.Pokaż Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 10 września  2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drobin na  rok szkolny 2007/2008.

28.Pokaż Zarządzenie Nr 28/07 z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

30.Pokaż Zarządzenie Nr 30/07 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie prowadzonego przez Gminę Drobin na rok szkolny 2007/2008.

31.Pokaż Zarządzenie Nr 31/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

32.Pokaż Zarządzenie Nr 32/07 z dnia 01 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie prowadzonego przez Gminę Drobin na rok szkolny 2007/2008.

33.Pokaż Zarzadzenie Nr 33/07 z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

34.Pokaż Zarządzenie Nr 34/07 z dnia 31 października 2007 r. w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Sytemie Kierowania Bezpieczeństem Narodowym w Mieście i Gminie Drobin.

35.Pokaż Zarządzenie Nr 35/07 z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Miry Ziemińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie prowadzonej przez Gminę Drobin na rok szkolny 2007/2008.

36.Pokaż Zarzadzenie nr 36/07 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

38.Pokaż Zarządzenie Nr 38/07 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu organzacji Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku prowadzonej przez Gminę Drobin na rok 2007/2008.

39.Pokaż Zarzadzenie Nr 39/07 z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

40.Pokaż Zarządzenie Nr 40/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku prowadzonej przez Gminę Drobin na rok szkolny 2007/2008.

41.Pokaż Zarzadzenie 41/07 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

42.Pokaż Zarządzenie nr 42/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

43.Pokaż Zarządzenie Nr 43/07 z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatzrenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin.

44.Pokaż Zarządzenie Nr 44/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

45.Pokaż Zarządzenie Nr 45/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wyłonienie kandydata na wolne stanowisko kierownicze.

46.Pokaż Zarzadzenie Nr 46/08 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na wyłonienie kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

47.Pokaż Zarzadzenie Nr 47/08 z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.

48.Pokaż Zarządzenie Nr 48/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

49.Pokaż Zarządzenie Nr 49/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

50.Pokaż Zarządzenie Nr 50/08 z dnia 08 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze. 

51.Pokaż Zarzadzenie Nr 51/08 z dnia 08 lutego 2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008.

52.Pokaż Zarządzenie Nr 52/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie.

53.Pokaz Zarządzenie Nr 53/08 z dnia 05 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnego Powiatowego Konkursu Piosenki Ekologicznej "Chroniąc klimat, chronisz życie".

54.Pokaż Zarządzenie Nr 54/08 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zwrotu przejazdu autobusem gminnym marki Autosan A0909L.

56.Pokaż Zarzadzenie Nr 56/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Pożutku Publicznego i nadania jej regulaminu działania.

57.Pokaż  Zarządzenie Nr  57/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez  samochód  ratowniczo gaśniczy marki MAN.

58.Pokaż Zarządzenie Nr 58/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drobin za 2007 r. oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury.

59.Pokaż Zarządzenie Nr 59/08 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnego Przedszkola w Drobinie.    

60.Pokaż Zarzadzenie Nr 60/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów organizacji pracy Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie i Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku na rok szkolny 2007/2008.

61.Pokaż Zarządzenie Nr 61/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Drobinie.

62.Pokaż Zarządzenie Nr 62/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

63.Pokaż Zarzadzenie Nr 63/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnego Powiatowego Konkursu Plastycznego "Chroniąc klimat, chronisz życie".

64.Pokaż Zarządzenie Nr 64/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny skutków sytuacji kryzysowych powstałych na terenie miasta i gminy Drobin.

65.Pokaż Zarzadzenie Nr 65/08 z dnia 01 kwietnia 2008 r. w sprawie zakłądowych norm zużycia paliwa.

66.Pokaż Zarzadzenie nr 66/08 z dnia 07 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Planu Działania Programu Integracji Społecznej na lata 2008-2009.

67.Pokaż Zarządzenie Nr 67/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia skłądu oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Drobin.

68.Pokaż Zarządzenie Nr 68/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

69.Pokaż Zarządzenie Nr 69/08 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku prowadzonej przez Gminę Drobin na rok szkolny 2007/2008.

70.Pokaż Zarządzenie Nr 70/08 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Przedszkola w Drobinie.

71.Pokaż zarządzenie Nr 71/08 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

72.Pokaż Zarządzenie Nr 72/08 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2008/2009.

73.Pokaż Zarządzenie Nr 73/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia nowych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin.

74.Pokaż Zarządzenie Nr 74/08 z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

75.Pokaż Zarządzenie Nr 75/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Przedszkola w Drobinie.

76.Pokaż Zarządzenie Nr 76/08 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

78.Pokaż Zarządzenie Nr 78/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

79.Pokaż Zarzadzenie Nr 79/08 z dnia 30 czerwca 208 r. w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu za zajmowany lokal mieszkalny komunalny przez najemcę.

80.Pokaż Zarządzenie Nr 80/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

81.Pokaż Zarzadzenie Nr 81/08 z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły im. Miry Ziemińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie.

82.Pokaż Zarządzenie Nr 82/08 z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształącego w Drobinie.

83.Pokaż Zarządzenie Nr 83/08 z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz utworzenia Gminnego Punktu Kontaktowego.

84.Pokaż Zarządzenie Nr 84/08 z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r

85.Pokaż Zarządzenie Nr 85/08 z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie.

86.Pokaż Zarzadzenie Nr 86/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 151/06 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24.02.2006 r.

87.Pokaż Zarządzenie Nr 87/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy przedszkoli na rok szkolny 2008/2009. 

88.Pokaż Zarządzenie Nr 88/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drobin za I półrocze 2008 r. oraz przedłożenia informacji o przebiegu wykonnaia planu finansowego samorzadowej instytucji kultury.

89.Pokaż Zarządzenie Nr 89/08 z dnia 18 sierpnia 2008 r. w srawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

90.Pokaż Zarządzenie Nr 90/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

91.Pokaż Zarządzenie Nr 91/08 z dnia 01 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia odpłatności za korzystanie z mienia gminnego.

92.Pokaż Zarządzenie Nr 92/08 z dnia 05 września 2008 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia kontoli wykonywania przez właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na terenie miasta Drobina przy ul.  Sierpeckiej, Szkolnej, Gospodarskiej, Zaleskiej, Rynek - obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

93.Pokaż Zarządzenie Nr 93/08 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacji Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie na rok szkolny 2008/2009.       

94.Pokaż Zarzadzenie Nr 94/08 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2008 r.

95.Pokaż Zarządzenie Nr 95/08 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31 października 2008 r.

96.Pokaż Zarządzenie Nr 96/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2008 r.

97.Pokaż Zarządzenie Nr 97/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacji pracy szkół  na rok szkolny 2008/2009.

98.Pokaż  Zarządzenie Nr 98/08 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.

99.Pokaż Zarządzenie Nr 99/08 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do organizacji pracy Zespołu Szkół w Łęgu Porobostwie prowadzonego przez Gminę Drobin na rok szkolny 2008/2009.

100.Pokaż Zarządzenie Nr 100/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie umorzenia zadłużenia w czynnszu za znajmowany lokal mieszkalny komunalny przez najemcę.

101.Pokaż Zarządzenie Nr 101/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

102.Pokaż Zarządzenie Nr 102/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia ceny wywoławczej działek 922 i 923 położonych w Drobinie.

103.Pokaż Zarządzenie Nr 103/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia ceny wywoławczej działki 61 położonej w Łęgu Kościelnym.

104.Pokaż Zarządzenie Nr 104/08 z dnia  13 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej.

105.Pokaż Zarządzenie Nr 105/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

106.Pokaż Zarządzenie Nr 106/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2008/2009.

Załaczniki do wglądu w pok. nr 113.

107.Pokaż Zarządzenie Nr 107/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu za zajmowany lokal mieszkalny komunalny przez najemcę.

108.Pokaż Zarządzenie Nr 108/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie planu dofinansowania  form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008.

109.Pokaż Zarządzenie Nr 109/08 z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Drobinie oraz uchwalenia Regulaminu działania Rady Sportu i zasad powoływania jej czonków. 

110.Pokaż Zarządzenie Nr 110/08 z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.

Załączniki do ww. zarządzenia do wglądu w pok. nr 116 sekretariat.

111.Pokaż Zarządzenie Nr 111/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

112.Pokaż Zarządzenie Nr 112/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie oraz OSP metodą spisu z natury a środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz kont 011,013,014, 020, 030,130,135,137,139,140,221,222,224,310,960,961,

 071, 072,134,201,22,231,234,240,800,851,853,860,909,967 metodą weryfikacji.

113.Pokaż Zarządzenie Nr 113/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

  114.Pokaż Zarządzenie Nr 114/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

115.Pokaż Zarządzenie Nr 115/09 z dnia 08 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia badania zużycia paliwa (oleju napędowego) na postoju przez gminny autobus marki AUTOSAN A0909L.

116.Pokaż Zarządzenie  Nr 116/09 z dnia 05 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów organizacji pracy szkół prowadzonych przez gminę Drobin na rok szkolnny 2008/2009.

Załączniki do zarządzenia do wglądy w Referacie RZOK pok. nr 113.

117.Pokaż Zarządzenie Nr 117/09 z dnia 05 lutego 2009 r. w sprawie zakładowych norm zużycia paliwa.

118.Pokaż ZARZĄDZENIE Nr 118/09 z dnia 05 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin

119.Pokaż Zarządzenie Nr 119/09 z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek 922 i 923 położonych w Drobinie i działki 61 położonej w Łęgu Kościelnym

120.Pokaż Zarządzenie Nr 120/09 z dnia 09 lutego 2009 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009

121.Pokaż ZARZĄDZENIE NR 121/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia aneksu organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku prowadzonej przez Gminę Drobin na rok szkolny 2008/2009.

122.Pokaż Zarządzenie Nr 122/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

123.Pokaż Zarządzenie Nr 123/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Drobinie oraz uchwalenia Regulaminu działania Rady Sportu i zasad powoływania jej członków.

124.Pokaż Zarządzenie Nr 124/09 z dnia 2.03.2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drobin z zakresu kultury fizycznej i sportu.

125.Pokaż Zarządzenie Nr 125/09 z nia 04 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnego Powiatowego Konkursu Piosenki Ekologicznej "Z energią chrońmy klimat".

126.Pokaż Zarządzenie Nr 126/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Drobin na 2009 r.

127.Pokaż Zarządzenie Nr 127/09 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Drobin.

128.Pokaż Zarządzenie Nr 128/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.

129.Pokaż Zarządzenie Nr 129/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drobin za 2008 r. oraz przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury.

130.Pokaż Zarządzenie Nr 130/09 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzedzie Miasta i Gminy Drobin.

(Regulamin do wglądu w Referacie Organizacyjnym pok. 116)

131.Pokaż Zarządzenie Nr 131/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej.

132.Pokaż Zarządzenie Nr 132/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy Drobin, świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie.

133.Pokaż Zarządzenie Nr 133/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 r.

134.Pokaż Zarządzenie Nr 134/09 z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Drobinz zakresu kultury fizycznej i sportu i nadania jej regulaminu działania.

135.Pokaż Zarządzenie Nr 135/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2009 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.

136.Pokaż Zarządzenie Nr 136/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa.

137.Pokaż Zarządzenie Nr 137/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Miasta i Gminy regulaminu okresowej oceny pracowników.

138.Pokaż Zarządzenie Nr 138/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

139.Pokaż Zarządzenie Nr 139/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie prowadzonej przez Gminę Drobin na rok szkolny 2008/2009.

(Aneks znajduje się w Referacie R.ZOK)

140.Pokaż Zarządzenie Nr 140/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazania działek rolnych jednostkom organizacyjnym gminy wykonującym zadania z zakresu oświaty do użytkowania dla nauczycieli.

141.Pokaż Zarządzenie Nr 141/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 209 r.

143.Pokaż Zarządzenie Nr 143/09 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół prowadząnych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2009/2010.

(Arkusze znajdują sie w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury).

144.Pokaż Zarządzenie Nr 144/09 z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

145.Pokaż Zarządzenie Nr 145/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

146.Pokaż Zarządzenie Nr 146/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna".

147.Pokaż Zarządzenie Nr 147/09 z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 z siedzibą w Zespole Szkół w Drobinie.

148.Pokaż Zarządzenie Nr 148/09 z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

149.Pokaż Zarządzenie Nr 149/09 z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany do regulaminu zakłądowej działalności socjalnej.

150.Pokaż Zarządzenie Nr 150/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi.

151.Pokaż Zarządzenie Nr 151/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie okreslenia ceny wywoławczej działki 924 położonej w Drobinie.

152.Pokaż Zarządzenie Nr 152/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

153.Pokaż Zarządzenie Nr 153/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie.

154.Pokaż Zarządzenie Nr 154/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.

155.Pokaż Zarządzenie Nr 155/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Treść Regulaminu do wglądu w Referacie Organizacyjnym.

156.Pokaż Zarządzenie Nr 156/10 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

157.Pokaż Zarządzenie Nr 157/09 z dnia 03 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

158.Pokaż Zarządzenie Nr 158/09 z dnia 17 lipca 2009 r. w spawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

159.Pokaż Zarządzenie Nr 159/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

160.Pokaż Zarządzenie Nr 160/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy przedszkoli na rok szkolny 2009/2010.

161.Pokaż Zarządzenie Nr 161/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 924 ołożonej w Drobinie.

162.Pokaż Zarządzenie Nr 162/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

163 .Pokaż Zarządzenie Nr 163/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drobin za I półrocze 2009 r. oraz przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

164.Pokaż Zarządzenie Nr 164/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.

165.Pokaż Zarządzenie Nr 165/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie.

166.Pokaz Zarządzenie Nr 166/09 z dnia 09 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2009/2010.

167.Pokaż Zarządzenie Nr 167/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2009/2010.

168.Pokaż Zarządzenie Nr 168/09 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

169.Pokaż Zarządzenie Nr 169/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego ograniczone przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 55a, oraz ustalenia ceny wywoławczej przedmiotowych działek.

170.Pokaż Zarządzenie N 170/09 z dnia 29 września 209 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzanych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2009/2010.

171.Pokaż Zarządzenie Nr 171/10 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 209 r.

172.Pokaż Zarządzenie Nr 172/09 z dnia 09 października 2009 r. w  sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie.

173.Pokaż Zarządzenie Nr 173/09 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany do regulaminu zakładowej działalności socjalnej.

174.Pokaż Zarządzenie Nr 174/09 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej.

175.Pokaż Zarządzenie Nr 175/09 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego ogranicznego przetargu na sprzedaż działek budowlanych połoonych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 55a, przeprowadzanego w dniu  17 listopada 2009 r., oraz ustalenia ceny wywoławczej przedmiotowych działek. 

176.Pokaż Zarządzenie Nr 176/09 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

177.Pokaż Zarządzenie Nr 177/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie.

178.Pokaż Zarządzenie Nr 178/09 z dnia 06 listopada 209 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Cieszewie na rok szkolny 2009/2010. 

179.Pokaż Zarządzenie Nr 179/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej do wglądu w Referacie Organizacyjnym.

180.Pokaż Zarządzenie  Nr 180/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

181.Pokaż Zarządzenie Nr 181/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

182.Pokaż Zarządzenie Nr 182/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu.

183.Pokaż Zarządzenie Nr 183/09 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki budowlanej położonej w Drobinie przy ul. Zaleskiej 55a, przeprowadzonego w dniu 8 stycznia 2010 r. oraz ustalenia ceny wywoławczej 426/4 działki.

184.Poaż Zarządzenie Nr 184/09 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

185.Pokaż Zarządzenie Nr 185/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Drobin.

186.Pokaż Zarządzenie Nr 186/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

187.Pokaż Zarządzenie Nr 187/09 z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Drobin na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta i Gminy Drobin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Załączniki do wglądu  u Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych. 

188.Pokaż Zarządzenie Nr 188/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

189.Pokaż Zarządzenie Nr 189/10 z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

190.Pokaż  Zarządzenie Nr 190/10 z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.

191.Pokaż Zarządzenie Nr 191/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drobin w zakresie kultury fizycznej i sportu.

192.Pokaż Zarządzenie Nr 192/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Drobin w zakresie kultury fizycznej i sportu i nadanie jej regulaminu działania.

193.Pokaż Zarządzenie Nr 193/10 z dnia 08 lutego 2010 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów sołtysa.

194.Pokaż Zarządzenie Nr 194/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2010 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.

195.Pokaż Zarządzenie Nr 195/10 z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnego VI Powiatowego Konkursu Piosenki Ekologicznej "Różnorodność w nas bioróżnorodność wokół nas".

196.Pokaż Zarządzenie Nr 196/10 z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie zmiany do zarządzenia wprowadzonego regulaminem zakładowej działalności socjalnej.

197.Pokaż Zarządzenie Nr 197/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierzat z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego.

198.Pokaż Zarzadzenie Nr 198/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drobin za 2009 r. oraz przedłożenia informacji oprzebiegu wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury.

199.Pokaż Zarządzenie Nr 199/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.

200.Pokaż Zarządzenie Nr 200/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2010    Nr 212 / XLII / 09   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku  

201.Pokaż Zarządzenie Nr 201/10 z dnia 31 marca 2010 r.  w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2009/2010.

202.Pokaż Zarządzenie Nr 202/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2010 nr 212/XLII/09 Rady Miejksiej w Drobinie z dnia 29.12.2009 r.

203.Pokaż Zarządzenie Nr 203/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia ceny wywoławczej działki 306 położonej w Drobinie stanwoiącej własność gminy Drobin.

204.Pokaż Zarządzenie Nr 204/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustanego ograniczonego przetargu na sprzedaż działki usługowo mieszkalnej położonej w Łęgu Kościelnym oraz ustalenia ceny wywoławczej.

205.Pokaż Zarządzenie Nr 205/10 z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Drobin.

206.Pokaż Zarządzenie Nr 206/10 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wydzielenia czterech  działek budowlanych z działki   561 położonej w Drobinie

  207.Pokaż Zarządzenie Nr 207/10 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacji  pracy Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2009/2010.
 Zalącznik do zarządzenia do wglądu w Referacie RZOK.

208.Pokaż Zarządzenie Nr 208/10 z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ustalenia koordynatora gminnego i peratorów informatycznej obsługi.

209.Pokaż Zarządzenie Nr 209/10 z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnych rokowań na sprzedaż działki budowlanej położonej w Drobinie przu licy Zaleskiej 55a o numerze ewidencyjnym 426/4.

210.Pokaż Zarządzenie Nr 210/10 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2010    Nr 212 / XLII / 09   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku.  

211.Pokaż Zarządzenie Nr 211/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzneia arkuszy organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2009/2010.

Załączniki do wglądu w Referacie RZOK. 

212.Pokaż Zarządzenie Nr 212/10 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzneia arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez gminę Drobin na rok szkolny 2010/2011.

Załączniki do wglądu w Referacie RZOK. 

213.Pokaż Zarządzenie Nr 213/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

214.Pokaż Zarządzenie Nr 214/10 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ofertowego nieograniczonego  przetargu na sprzedaż działki usługowo mieszkaniowej   położonej  w Chudzynie  oraz ustalenia ceny wywoławczej.

215.Pokaż Zarządzenie Nr 215/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.

216.Pokaż Zarządzenie Nr 216/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2010    Nr 212 / XLII / 09   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku .  

217.Pokaź Zarządzenie Nr 217/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

218.Pokaż Zarządzenie Nr 218/10 z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2010    Nr 212 / XLII / 09   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku  

219.Pokaż Zarządzenie Nr 219/10 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznaie pomocy materialnej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. "Wyprawka szkolna".

220.Pokaż Zarządzenie Nr 220/10 z dnia 26 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

221.Pokaż Zarządzenie Nr 221/10 z dnia 26 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej.

222.Pokaż Zarządzenie Nr 222/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2010    Nr 212 / XLII / 09   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku  

223.Pokaż Zarządzenie Nr 223/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

224.Pokaż Zarządzenie Nr 224/10 z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2010    Nr 212 / XLII / 09   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku  

225.Pokaż Zarządzenie Nr 225/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie opracowania i wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001, powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i ustalenia skłądu zespołu Dokumentacyjno-Wdrożeniowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie. 

226.Pokaż Zarządzenie Nr 226/10 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy przedzkoli na rok szkolny 2010/2011.

227.Pokaż Zarządzenie Nr 227/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

228.Pokaż Zarządzenie Nr 228/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2010    Nr  212/XLII / 09   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku  

229.Pokaż Zarządzenie Nr 229/10 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowego.

230.Pokaż Zarządzenie Nr 230/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku.

231.Pokaż Zarządzenie Nr 231/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż działek budowlanych położonych w Drobinie przy ul. Ogrodowej 2a oraz ustalenie ceny wywoławczej przedmiotowych działek.

232.Pokaż Zarządzenie Nr 232/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

233.Pokaż Zarządzenie Nr 233/10 z dnia 06 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia aaneksów organizacji pracy szkół prowadzonych przez gminę Drobin na rok szkolny 2010/2011.

Załączniki do wglądu w Referacie Zdrowia Oświaty Kultury.

234.Pokaż Zarządzenie Nr 234/10 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2010 nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 t.

235.Pokaż Zarządzenie Nr 235/10 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30 października 2010 roku.

236.Pokaż Zarządzenie Nr 236/10 z dnia 30 września 2010 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2010 nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r.

Pokaż Załączniki do zarządzenia nr 236/10.

237. Pokaż Zarządzenie Nr 237/10 z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmainy Zarządzenia Nr 205/10 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Drobin.

238.Pokaż Zarządzenie Nr 238/10 z dnia 06 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkuszy organizacji pracy Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie na rok szkolny 2010/2011.

Załącznik do wglądu w Referacie Zdrowia Oświaty Kultury.

239.Pokaż Zarządzenie Nr 239/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2010/2011.

Aneks do wglądu w R.ZOK.

240.Pokaż Zarządzenie Nr 240/10 z dnia 29 października 2010 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2010

Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r.

243.Pokaż Zarządzenie Nr 243/10 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drobin.

 

 

                                                              

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-10 11:13:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcinkowska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-05 10:59:13
  • Liczba odsłon: 2461
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659947]

przewiń do góry