ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU


1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji, Burmistrza i innych organów Gminy.

2. Do zakresu działalnia Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
   1) zadań własnych,
   2) zadań zleconych,
   3) zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

4. W szczególności do zadań Urzędu należy:
    1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, zarządzeń, wydawania decyzji, postanowień          i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy          gminy,
    2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
    3) zapewnienie organom Gminy możlwiości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
    4) przygotowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
    5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
    6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji i innych organów Gminy,
    7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostepnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
    8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
       1) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
       2) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
       3) przechowywanie akt,
       4) przekazywanie akt do archiwum.
    9) realizacja obowiazków i uprawnień służących Urzęowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie         przepisami prawa pracy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 14:09:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30 14:09:37
  • Liczba odsłon: 2339
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655728]

przewiń do góry