Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
52/2022 GK.6220.21.2022 inne dokumenty Opinia sanitarna stwierdzajaca konieczność przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 76/10, 76/11, 76/12 i 100 w m. Mokrzk, obręb 0029 Mokrzk, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie. inne 1419055
51/2022 GK.6220.21.2022 inne dokumenty Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 76/10, 76/11, 76/12 i 100 w m. Mokrzk, obręb 0029 Mokrzk, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie. inne 1419055
50/2022 GK.6220.21.2022 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 76/10, 76/11, 76/12 i 100 w m. Mokrzk, obręb 0029 Mokrzk, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie. inne 1419055
49/2022 GK.6220.8.2022 inne dokumenty Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarnik ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. inne 1419054
48/2022 GK.6220.19.2022 inne dokumenty Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się z 6 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z przyłączem gazowym do wolnostojącej suszarni zboża w m. Krajkowo 13 (dz. nr 49/9), gm. Drobin nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. inne 1419055
47/2022 GK.6220.18.2022 inne dokumenty Uzupełnienie przez Inwestora Karty Informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów poprzez jej przystosowanie do zasilania gazem LPG (budowa instalacji do zasilania instalacji głównej w ekologiczne paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Łęg Kościelny 19a, 09-210 Drobin działka nr ewid. 43/2. inne 1419055
46/2022 GK.6220.19.2022 inne dokumenty Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się z 6 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z przyłączem gazowym do wolnostojącej suszarni zboża w m. Krajkowo 13 (dz. nr 49/9), gm. Drobin nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. inne 1419055
45/2022 GK.6220.17.2022 inne dokumenty Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 149, 152/1 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 149, 152/1, 150, (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. inne 1419055
44/2022 GK.6220.8.2022 inne dokumenty Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku że dla przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarnik ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. inne 1419054
43/2022 GK.6220.19.2022 inne dokumenty Opinia sanitarna stwierdzająca brak konieczności przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się z 6 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z przyłączem gazowym do wolnostojącej suszarni zboża w m. Krajkowo 13 (dz. nr 49/9), gm. Drobin. inne 1419055

[Liczba odsłon: 2601504]

przewiń do góry