Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
9/2023 GK.6220.24.2022 inne dokumenty Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 154, 162 i 164 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin obszar wiejski. inne 1419055
8/2023 GK.6220.23.2022 inne dokumenty Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie znak WA.ZZŚ.1.435.1.281.2022.EK z dnia 20.01.2023r., że dla przedsięwzięcia pn. budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Drobin o mocy do 15MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. inne 1419055
7/2023 GK.6220.23.2022 inne dokumenty Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Drobin o mocy do 15 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą. inne 1419055
6/2023 GK.6220.21.2022 inne dokumenty Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku znak: WA.ZZŚ.7.435.295.2022.AK z dnia 09.01.2023r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na brak przynależności przedmiotowej inwestycji do rodzaju przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie biogazownii rolniczej o mocy do 499kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 76/10, 76/11, 76/12 i 100 w m. Mokrzk, obręb 0029 Mokrzk, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie. inne 1419055
5/2023 GK.6220.21.2022 inne dokumenty Odmowa wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowie biogazownii rolniczej o mocy do 499kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 76/10, 76/11, 76/12 i 100 w m. Mokrzk, obręb 0029 Mokrzk, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie. inne 1419055
4/2023 GK.6220.24.2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryski gm. Drobin. inne 1419055
3/2023 GK.6220.24.2022 inne dokumenty Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 154, 162 i 164 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin obszar wiejski. inne 1419055
1/2023 GK.6220.23.2022 inne dokumenty Opinia Sanitarna stwierdzająca za niezbędne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Drobin o mocy do 15 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą zlokalizowanego na działkach nr 51 obręb Kłaki, oraz 24, 45, 46/1, 47 obręb Nagórki Olszyny, gmina Drobin, powiat płocki. inne 1419055
2/2023 GK.6220.24.2022 inne dokumenty Opinia Sanitarna stwierdzająca uznanie za niezbędne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 154, 162 i 164 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin obszar wiejski. inne 1419055
58/2022 GK.6220.24.2022 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 154, 162 i 164 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin obszar wiejski. inne 1419055

[Liczba odsłon: 2655847]

przewiń do góry