Pobierz Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miasta i Gminy Drobin na 2022 rok, planu finansowego w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Gminie Drobin na 2022 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Drobin na rok 2022.

Pobierz Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie analizy wydatków w 2021 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Pobierz Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pobierz Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pobierz Zarządzenie Nr 7/2022  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin. 

Pobierz Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin. 

Pobierz Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pobierz Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 stycznia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Pobierz Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin. 

Pobierz Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok. 

Pobierz Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2022 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez kluby sportowe w ramach konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 lutego 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok. 

Pobierz Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego  Przedszkola w Drobinie.

Pobierz Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2022 roku zadania publicznego.

Pobierz Zarządzenie Nr 25/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pobierz Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin,  dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00012987/3 oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00014814/4

Pobierz Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2022 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Przedszkola w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustaleniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

Pobierz Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta i Gminy Drobin za 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 marca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021 

Pokaż Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 marca 2022 roku  - Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie

Pokaż Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 marca 2022 roku - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie 

Pobierz Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin,  dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00012987/3 oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00014814/4

Pobierz Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2022 rok. 

Pokaż  Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 kwietnia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy.

Pobierz Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Drobin na rok 2022

Pokaż Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie unieważnienia  konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Drobin na rok 2022. 

Pokaż Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 kwietnia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 20 kwietnia 2022 roku  w sprawie przyjęcia ,,Karty Audyty Wewnętrznego" , ,,Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego " oraz ,, Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego " w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobin  i jednostkach organizacyjnych Gminy

Pokaż Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie dotyczących projektu " Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów w technikum w Drobinie " realizowanego zgodnie z Umową Nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000021369 w ramach programu ERASMUS+.

Pokaż Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin  finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Drobin na rok 2022  

Pokaż Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2022 r. dniem wolnym od pracy.

Pokaż Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 kwietnia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Drobiny w Drobinie na 2022 rok

Pokaż Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy.

Pokaż Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pokaż Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejsko - Gminnego Przedszkola w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin,  dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00012987/3 oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00014814/4

Pokaż Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00035478/9 oraz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 123/1, położonej w miejscowości Cieszewko, obręb 0009 Cieszewko, o powierzchni ogólnej 0,0882 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00035512/0

Pokaż Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Mercedes/ Daimler Benz i powołania Komisji  Przetargowej.

Pokaż Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Drobinie na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy.

Pokaż Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta i Gminy Drobin za 2021 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia dnia 17 czerwca 2022 r. dniem wolnym od pracy.

Pokaż Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Mercedes/Daimler Benz i powołania Komisji Przetargowej. 

Pokaż Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin,  dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00012987/3 oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00014814/4. 

Pokaż Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00035478/9 oraz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 123/1, położonej w miejscowości Cieszewko, obręb 0009 Cieszewko, o powierzchni ogólnej 0,0882 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00035512/0.

Pokaż Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Pokaż Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy.

Pokaż Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrywania w roku szkolnym 2021/2022 wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie określenia w roku szkolnym 2021/2022 liczby i wysokości stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy. 

Pokaż Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza w dniu 01 lipca 2022 r. 

Pokaż Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 lipca 2022 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza w dniu 04 lipca 2022 r. 

Pokaż Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pokaż Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lipca 2022 roku zmieniające Uchwalę Budżetową na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy.

Pokaż Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin,  dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00012987/3 oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00014814/4

Pokaż Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 sierpnia 2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńkiego w Rogotwórsku. 

Pokaż Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 sierpnia 2022 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Pokaż Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 sierpnia 2022 w sprawie wprowadzenia i ustalenia planu urlopów dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin. 

Pokaż Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 sierpnia 2022 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów i ćwiczeniowych w 2022 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. 

Pokaż Zarządzenie Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok
 
Pokaż Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pracy.
 
Pokaż Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2022 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2022 zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 września 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin,  dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00012987/3 oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00014814/4

Pokaż Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pokaż Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 września 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie dotyczących projektu "Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów technikum ZSP w Drobinie" realizowanego zgodnie z Umową Nr 2021-1-PMU- 4281 w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pokaż Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy. 

Pokaż Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. 

Pokaż Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku w przypadku jego nieobecności.

Pokaż Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacji tras dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie oraz Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie. 

Pokaż Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w przypadku nieobecności.

Pokaż Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 października 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 października 2022 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie w przypadku nieobecności. 

Pokaż Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacji tras dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie oraz Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.

Pokaż Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie w przypadku jego nieobecności. 

Pokaż Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy. 

Pokaż Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin,  dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00012987/3 oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00014814/4. 

Pokaż Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Pokaż Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036.

Pokaż Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych.

Pokaż Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na 2022 rok. 

Załącznik Nr 1   do Zarządzenia Nr 131/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2022 r. Plan rzeczowo-finansowy ZFŚS na rok 2022.

Pokaż Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania w ramach zastępstwa członka Komisji Socjalnej

Pokaż Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Drobin na rok 2023.

Pokaż Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 135/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2022 r, w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Drobinie na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobi z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy.

Pokaż Zarządzenie Nr 137/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. 

Pokaż Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Drobin. 

Pokaż Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu do spraw zużycia energii.

Pokaż Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok. 

Pokaż Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin,  dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00012987/3 oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00014814/4.

Pokaż Zarządzenie Nr 143/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13.12.2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023roku z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin   w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin, finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2023 rok

Pokaż Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 grudnia  2022 r.    w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin , finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Drobin na rok 2023.

Pokaż Zarządzenie Nr 153/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin Finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Drobin na rok 2023 oraz określenia jej tryby pracy. 

Pokaż Zarządzenie Nr 154/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2022 r, w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki i z powrotem w przypadku gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Pokaż Zarządzenie Nr 156/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin na rok 2023.

Pokaż Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia.

Pokaż Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 160/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Pokaż Zarządzenie Nr 161/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy. 

Pokaż Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kanigowski Mateusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-11 17:42:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Ciarkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-17 09:46:24
  • Liczba odsłon: 2577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659954]

przewiń do góry