iii22.pdf
Pokaż Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.
POkaż Uchwała Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r.  w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.
Pokaż Uchwała Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Pokaż Uchwała Nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna spółka z o.o.
Pokaż Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
Pokaż Uchwała Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa  obliczenia podatku leśnego na 2015 rok.
Pokaż Uchwała Nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2015 rok.
Pokaż Uchwała Nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
Pokaż Uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2015 rok.
Pokaż Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.
Pokaż Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku.
Pokaż Uchwała Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 312/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr II/21/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie zlecenia analizy skargi Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
POkaż Uchwała NR III/23/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2015 r.".
Pokaż Uchwała Nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.
Pokaż
Uchwała Nr III/26/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 12:42:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-14 10:04:33
  • Liczba odsłon: 1643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659914]

przewiń do góry