Pokaż Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16.12.2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2014 rok.

Pokaż Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16.12.2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014 - 2023.

Pokaż Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Pokaż Uchwała Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Pokaż Uchwała Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.

Pokaż Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Drobin na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Pokaż Uchwała Nr 278/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.

Pokaż Uchwała Nr 279/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku.

Pokaż Rb-27s I kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-28s I kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-N I kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-Z I kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-NDS I kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-NDS I kwartał 2014 roku - korekta Nr 2

Pokaż Rb-27s II kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-28s II kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-NDS II kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-Z II kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-N II kwartał 2014 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za I półrocze 2014

Pokaż Uchwała Nr Pł.331.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 2014 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

P okaż Rb-27s III kwartał 2014 roku

P okaż Rb-28s III kwartał 2014 roku

P okaż Rb-N III kwartał 2014 roku

P okaż Rb-Z III kwartał 2014 roku

P okaż Rb-NDS III kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-27s IV kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-28s IV kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-NDS IV kwartał 2014 roku

Pokaż Rb-Z IV kwartał 2014 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014

Pokaż Uchwała nr Pł.127.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-06 12:40:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 10:21:05
  • Liczba odsłon: 2043
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655850]

przewiń do góry