Prawo  miejscowe (lokalne)
uchwały, które podlegaja opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

  1. Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy.
  2. Wprowadzenie zmian do budżetu.
  3. Określenie wysokości podatku od nieruchomości.
  4. Zasady ustalania i poboru oraz wysokość stawek oplaty targowej.
  5. Określenie stawek podatku od środków transportowych.
  6. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy.
  7. Określenie wzorów formularzy dotyczacych podatku od nieruchomości.
  8. Określenie wzorów formularzy dotyczacych podatku rolnego.
  9. Określenie wzorów formularzy dotyczacych podatku leśnego.
10. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa).
11. Ustalenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uwaga!!

Z upoważnienia Prezesa Rządowego Centrum Legislacji Pana Macieja Berka uprzejmie informuję, że dnia l stycznia 2010 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz. U. z 2009 r. Nr 190, póz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników rządowych (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego)prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej  wersji autentycznej, stanowiącej  źródło prawa.

Link kierujący do strony serwisu Dziennika Ustaw to https://umgdrobin.bip.org.plziennikustaw.gov.pl zaś link kierujący do strony serwisu Monitora Polskiego to http://monitorpolski.gov.pl.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-30 13:11:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-31 11:46:36
  • Liczba odsłon: 24852
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655838]

przewiń do góry