Pokaż Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni świadczenia pracy w 2012 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości   niezabudowanej stanowiącej działkę 912   położoną w Drobinie ul. Zaleska 16.

Pokaż Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości   niezabudowanej stanowiącej działkę 914   położoną w Drobinie ul. Zaleska 18.

Pokaż Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin".

Pokaż Załącznik nr 3

Pokaż Załącznik nr 4

Pokaż Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez użytkowników zewnętrznych w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkanców gminy Drobin".

Pokaż Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 27 stycznia 12012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drobin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012.

Pokaz Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksówdo arkuszy organziacji pracy szkół prowadzonych przez gminę Drobin na rok szkolny 2011/2012.

Załączniki do wglądu u Kierownika RZOK.

Pokaż Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie planu dofinansowania formdoskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2012.

Pokaż Zaerządzenie Nr 11/2012 z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu organizacji  pracy Zespołu szkół w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2011/2012.

Pokaż Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 07 lutego 2012 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 912 połozonej w Drobinie i trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego dla nieruchomosci niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 914 połozonej w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 13/2012 z dnia 10 lutego 2012 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie powołania skałdu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

Pokaż Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powoałania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie do nalezytego wykonywania obowiązków służbowych.

Pokaż Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

Pokaż Zarządzenie Nr 18/2012  z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego   z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r. i udzielenia  dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym  konkursie ofert.

Pokaż Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frobin z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w roku 2012.

Pokaż Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki budowlanej 426/10 połozonej w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 06 marca 2012 r.  zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmiany zazrądzenia Nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do zarzadzania projektem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin".

Pokaż Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofer w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

Pokaż Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 515 położoną w Drobinie ul. Przyszłość 18.

Pokaż Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Załacznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy Drobin, świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2012 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.

Pokaż Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonnaia budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej inwestycji kultury za rok 2011.

Pokaż Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu MiGm Drobin za 2011 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 1a

Pokaż Załącznik - wykonanie dochodów

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 2a

Pokaż Załącznik Nr 2b

Pokaż Załącznik Nr 2c

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

Pokaż Załącznik Nr 6

Pokaż Załącznik Nr 7

Pokaż Załącznik Nr 8

Pokaż Załącznik Nr 9

Pokaż Załącznik Nr 10

Pokaż Załącznik Nr 11

Pokaż Załącznik Nr 12

Pokaż Załącznik Nr 13-1

Pokaż Załącznik Nr 13-2

Pokaż Załącznik Nr 14

Pokaż Zarządzenie Nr 29/2012  z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające Uchwałę budżetową na rok 2012 nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

Pokaż Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego konkursu plastycznego - " Drobin podczas finałów UEFA EURO 2012".

Pokaż Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Krajkowo.

Pokaż Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające uchwałe budżetową na rok 2012 nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

Pokaż  Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont

Pokaż Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie cennika opłat za umieszczanie ogłoszeń/reklam w Biuletynie Informacji Burmistrza i Rady Miejskiej w Drobinie KONTAKT.

Pokaż Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ofertowego dla zabudowanej nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 515 połozonej w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 515 polożoną w Drobinie ul. Przyszłość 18a.

Pokaż Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia terminów przekazywania przez jednostki organziacyjne Miasta i Gminy Drobin pobranych dochodów budżetowych, w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drobin na rok szkolny 2012/2013.

Załaczniki do wglądu w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury.

Pokaż Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 25 maja 2012 r. zmieniające Uchwałę budzetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 rady Miejksiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie  Nr  43/2012 z dnia  14  czerwca  2012  r.   w  sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcacego w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Setropie o odwołanie sołtysa oraz członka rady Sołeckiej.

Pokaż Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ofertowego dla zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 515 położonej w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie  Nr 48/2012  z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu skłądania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna".

Pokaż Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawiewydzierżawienia gruntów bedących własnością Gminy Drobin.

Pokaż Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające uchwałe budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejksiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaz Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniające uchwałe budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 53/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.

Pokaż Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 30 lipca 2012r . w sprawie kodeksu etyki      

Pokaż Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 06  sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lipca 2012 r. zmieniajacego uchwałę budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie  z  dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Pokaż Zarządzenie Nr 57/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pokaż Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury.

Pokaż Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 03 wrzesnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2012/2013.

Załacznik do wglądu w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury pok. 113.

Pokaż Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 03 wrzesnia 2012 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastepującej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku.

Pokaż Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2012/2013.

Załacznik do wglądu w Referacie Zdrowia, Oświaty, Kultury pok. 113.

Pokaż Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 11 września 2012 r. zmieniajace uchwałę budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie miasta i gminy Drobin.

Pokaż Zarządzenie Nr 65/2012  z dnia 27 września 2012 r. zmianiajace uchwałę budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejjksiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaz Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 01 października 2012 r. w sprawie ustalenia dodatkowego terminu skłądania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna".

Pokaż Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 01 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organziacji pracy Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2012/2013.    

Pokaż Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 23 października 2012 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 15 listopad 2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

Pokaż Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia  10 grudnia 2012 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2012 nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.       

Pokaż Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. zmianiające uchwałe budżetową na rok 2012 nr 100/XII/2011 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie oraz metodą spisu  z natury  a środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz kont metodą weryfikacji.

Pokaż Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat usługi ksero dla interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż   Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania opłaty kancelaryjnej za udostepnianie informacji publicznej.

Pokaż Zarządzenie Nr 76/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100/ XII/ 2011 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 grudnia 2011 roku

Pokaż   Zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 31 grudnia  2012 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Okresowej oceny pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-13 11:49:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcinkowska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-02 11:32:29
  • Liczba odsłon: 2104
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655796]

przewiń do góry