Pokaż Uchwała Nr 18/III/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2003

Pokaż Uchwała Nr 35/IV/03 z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

Pokaż Uchwała Nr 39/V/03 z dnia 2 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

Pokaż Uchwała Nr 42/VI/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

Pokaż Uchwała nr 48/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 r.

Pokaż Uchwała nr 57/VIII/03 z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 r.

Pokaż Uchwała nr 58/VIII/03 z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003r.

Pokaż Uchwała nr 69/IX/03 z dnia 11 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003r.

Pokaż Uchwała nr 73/X/03 z dnia 3 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003r.

Pokaż Uchwała nr 78/XI/03 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

Pokaż Uchwała nr 79/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

Pokaż Uchwała Nr 95/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 103/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 108/XVI/2004 z dnia 19 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Gminy na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 113/XVII/2004 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 129/XX/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 131/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 140/XXII/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

Pokaż Uchwała Nr 141/XXII/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 151/XXIII/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

Pokaż Uchwała Nr 155/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

Pokaż Uchwała Nr 160/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

Pokaż Uchwała Nr 177/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

Pokaż Uchwała Nr 185/XXVII/05 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

Pokaż Uchwała Nr 191/XXVIII/05 z dnia 15 wrzesnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

Pokaż Uchwała Nr 204/XXIX/05 z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

Pokaż Uchwała Nr 211/XXX/05 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2005 rok.

Pokaż Uchwała Nr 214/XXXI/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 233/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 238/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 214/XXXI/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 244/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 263/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 265/XXXVII/06 z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 268/XXXVIII/06 z dnia 5 października 2006r. w sprawie zmian w budzecie Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 275/XXXIX/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 276/XL/06 z dnia 27 paździewrnika 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 9/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 20/VII/07 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drobin na rok 2007.

Pokaż Uchwała Nr 28/IX/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok. Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 37/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 47/XII/07 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 50/XIII/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 52/XIV/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 62/XV/07 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 63/XVI/07 z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 73/XVII/07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok. Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 82/XVIII/07 z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Drobin na rok 2008.  Załączniki Załącznik  

Pokaż Uchwała Nr 86/XIX/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok. Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 87/XX/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok. Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 103/XXII/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 107/XXIV/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok.  Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 115/XXV/08 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok.  Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 120/XXVI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok   ZałącznikiNr1,2,3,4,5   ZałącznikNr3a   Załącznik  

Pokaż Uchwała Nr 123/XXVII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok   ZałącznikNr1,2,4   ZałącznikNr2a   ZałącznikNr3 ZałącznikNr3a  

Pokaż Uchwała Nr 126/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok  Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 127/XXIX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 126/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z 11 września 2008 r. Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 128/XXIX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 132/XXXI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 149/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 150/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Drobin na rok 2009  Załączniki   

Pokaż Uchwała Nr 151/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 165/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 169/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 182/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  21 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 183/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  21 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 170 / XXXV / 09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na:

  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

-   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu   zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pokaż   Uchwała Nr 191/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok Objaśnienia   Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 192/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok   Objaśnienia

Pokaż Uchwała Nr 193/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do zaciągnięcia kredytu na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu – osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zaleskiej 55a w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 198/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 211/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2009 rok. Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na rok 2010. Załączniki ZałącznikNr12 ZałącznikNr13 Objaśnienia

Pokaż Uchwała Nr 215/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2009 rok. Załączniki Uzupełnienie Objaśnienie

Pokaż Uchwała Nr 229/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku. Załączniki UzasadnieniedoZałNr2

Pokaż Uchwała Nr 234/XLIV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku.    Załączniki   UzasadnieniedoZał.1 UzasadnieniedoZał.3

Pokaż Uchwała Nr 245/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku Załączniki UzasadnieniedoZał.5

Pokaż Uchwała Nr 246/XLVI/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lipca 2010 r.  w sprawie uchylenia uchwały Nr 245/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku ZałącznikNr1 Załączniki UzasadnieniedoZał.5

Pokaż  Uchwała Nr 249/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku  Załączniki  

Pokaż Uchwała Nr 254/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 265/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku Załączniki ZałącznikNr6

Pokaż Uchwała Nr 271/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 18/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011.

ZałącznikNr1 Dochody

ZałącznikNr2 Wydatki

ZałącznikNr2a Wydatki bieżące

ZałącznikNr2b Wydatki majątkowe

ZałącznikNr3 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

ZałącznikNr4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

ZałącznikNr5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

ZałącznikNr6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

ZałącznikNr7 Dotacje podmiotowe w 2011 r.

ZałącznikNr8 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

ZałącznikNr9 Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

ZałącznikNr10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Pokaż Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2011 rok.

Pokaż Uchwała Nr 26/IV/11 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku  Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 39/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 47/VI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku  Załączniki

Pokaż  Uchwała Nr 54/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku  Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 55/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016

ZałącznikNr1strona1

ZałącznikNr1strona2

ZałącznikNr1strona3

ZałącznikNr1strona4

ZałącznikNr1strona5

ZałącznikNr2strona1

ZałącznikNr2strona2

ZałącznikNr2strona3

ZałącznikNr2strona4

ZałącznikNr2strona5

ZałącznikNr2strona6

ZałącznikNr2strona7

ZałącznikNr2strona8

ZałącznikNr2strona9

ZałącznikNr2strona10

  ZałącznikNr2strona11


Pokaż Uchwała Nr 67/IX/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku. Załączniki

Pokaż  Uchwała Nr 68/IX/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016
ZałącznikNr1strona1
ZałącznikNr1strona2
ZałącznikNr1strona3
ZałącznikNr1strona4
ZałącznikNr1strona5
ZałącznikNr2strona1
ZałącznikNr2strona2
ZałącznikNr2strona3
ZałącznikNr2strona4
ZałącznikNr2strona5
ZałącznikNr2strona6
ZałącznikNr2strona7
ZałącznikNr2strona8
ZałącznikNr2strona9
ZałącznikNr2strona10
ZałącznikNr2strona11
 

Pokaż Uchwała Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku. Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012.  Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.

Pokaż Uchwała Nr 104/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku. 

Pokaż Uchwała Nr 105/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016.

Pokaż Uchwała Nr 118/XV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 kwietnia 2012 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 119/XV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.

Pokaż Uchwała Nr 123/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż Uchwała Nr 124/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.

  Pokaż Uchwała Nr 126/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2011.
Pokaż Uchwała Nr 128/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż
Uchwała Nr 129/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Pokaż Uchwała Nr 133/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż
Uchwała Nr 134/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.

  Pokaż Uchwała Nr 139/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż   Uchwała Nr 140/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany w części Uchwały Nr 134/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012    Nr 100/XII/2012   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 141/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012    Nr 100/XII/2012   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Pokaż Uchwała Nr 150/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż Uchwała Nr 151/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012    Nr 100/XII/2012   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.  

Pokaż Uchwała Nr 161/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż Uchwała Nr 162/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012    Nr 100/XII/2012   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Pokaż Uchwała Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013 -2020.
Pokaż Uchwała Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-01 14:38:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Sarnowska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-11 10:50:13
  • Liczba odsłon: 3130
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659899]

przewiń do góry