Pokaż Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034
Pokaż Uchwała Nr Pł.476.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034
Pokaż Uchwała Nr Pł.477.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
Pokaż Uchwała Budżetowa na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
Pokaż Uchwała Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034
Pokaż Uchwała Nr Pł.36.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2019r.
Pokaż Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
Pokaż Uchwała Nr Pł.263.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za IV kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za IV kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2019r.
Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2019r.
Pokaż Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2020r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019
Załącznik Nr 15
Załącznik Nr 16
Pokaż Uchwała Nr Pł.120.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukaszewska Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-25 11:47:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-11 10:04:11
  • Liczba odsłon: 1643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659940]

przewiń do góry