Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie podanie do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania.

Pokaż  Zarządzenie nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Postanowienie 9/2021 w sprawie powołania ObKW nr 1 oraz ObKW nr 2

Postanowienie 8/2021 w sprawie zmian w składzie ObKW nr 6

Postanowienie 7/2021 Komisarza Wyborczego w Płocku I w sprawie zmian w ObKW nr 3

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 marca 2021 rok o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Pobierz formularz word  

Pobierz formularz pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Otwórz Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zarządzenia wyborów ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin opublikowane w dniu 5 lutego 2021 r.
 
Pobierz  Zarządzenie Nr 49 Wojewody Mazowieckiego  z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin       
 
      Obwieszczenie o wynikach
 
       Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów
 
       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów
 
       Komunikat Komisarza W yborczego w Płocki I z dnia 20 lipca 2020 r.
   
       Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 sierpnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach ObKW, możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika
 
      
Miejska Komisja Wyborcza w Drobinie
    
      
 
 
 
        Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
 
 
 
 

 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu

 Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 3 sierpnia 2020 r. o zarejestrowanych-komitetach

   

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika
 
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespodencyjnego.pdf
 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku I najpóźniej do dnia  31 maja 2021 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 8 czerwca 2021 r.

 

Wniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania.doc

Zgoda-na-przyjecie-pelnomocnictwa-do-glosowania.doc

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin najpóźniej do dnia 04 czerwca 2021 r.

Pokaż Pismo Komisarza Wyborczego w Płocku I

Pokaż Zarządzenie Nr 200 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2021 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Informacja na temat przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach  obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego  i przez pełnomocnika w wyborach ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zarządzonych na dzień 13czerwca 2021 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Pokaż Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zarządzonych na dzień 13 września 2020 r.

Pokaż Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2021 r.  o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zarządzonych na dzień 13 czerwca 2021 r.

Pokaż Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Drobinie w dniu 13 czerwca 2021 r.

Pokaż Postanowienie Nr 19/2021 Komisarza Wyborcze w Płocku I z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zarządzonych na  dzień 13 czerwca 2021 r. 

Pokaż Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zarządzonych na dzień 13 września 2020 r.

Pokaż Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 14 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów ponownych Burmistrza Miasta i Gminy Drobin przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

Pokaż Postanowienie Nr 31/2021 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Drobinie - wygaśnięcie członkostwa w MKW.

Pokaż Postanowienie Nr 32/2021 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Drobinie - uzupełnienie składu MKW.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ostrowska Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-16 09:23:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-30 14:23:00
  • Liczba odsłon: 3671
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655811]

przewiń do góry