Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
438 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130000 złotych: "Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na wszystkich obiektach grobownictwach wojennego zlokalizowanych na terenie gminy Drobinie" Jurkiewicz Cezary 2021-05-26
430 Zapytanie ofertowe na Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin i usypianie ślepych miotów z terenu miasta i gminy Drobin Jurkiewicz Cezary 2021-02-17
422 Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2021-01-18
426 Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego Lewicka-Jeżewska Monika 2021-01-18
417 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki" Lewicka-Jeżewska Monika 2020-09-18
90 Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu gaśniczego dla potrzeb OSP Maliszewko Wielec Krzysztof 2006-10-25

[Liczba odsłon: 2659817]

przewiń do góry