Pokaż Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Pokaż Uchwała Nr Pł.484.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2015 rok

Pokaż Uchwała Nr Pł.483.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025

Pokaż Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025

Pokaż Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.

Pokaż Uchwała Nr Pł.88.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

  Pokaż Rb-27s I kwartał 2015 r.
 
  Pokaż Rb-28s I kwartał 2015 r.

  Pokaż Rb-N I kwartał 2015 r.

  Pokaż Rb-NDS I kwartał 2015 r.

  Pokaż Rb-Z I kwartał 2015 r.

  Pokaż Rb-27s za II kwartał 2015 r.

  Pokaż Rb-28s II kwartał 2015 r.

  Pokaż Rb-N II kwartał 2015 r.

  Pokaż Rb-NDS II kwartał 2015 r.

  Pokaż Rb-Z II kwartał 2015 r.

  Pokaż Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie  
  przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o 
  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 
  finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015

  Pokaż Uchwała Nr Pł.290.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 09 września 2015 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Pokaż Rb-NDS IV kwartał 2015 r.

Pokaż Rb-27s IV kwartał 2015 r.
 
Pokaż Rb-28s IV kwartał 2015 r.

Pokaż Rb-Z IV kwartał 2015 r.

Pokaż Rb-N IV kwartał 2015 r.

Pokaż Rb-PDP IV kwartał 2015 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015

Pokaż Uchwała nr Pł.151.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukaszewska Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-10 09:58:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-04 11:38:18
  • Liczba odsłon: 1735
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655794]

przewiń do góry