Pokaż Uchwała Nr Pł.494.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Pokaż Uchwała Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.

Pokaż Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Pokaż Uchwała Nr Pł.82.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Pokaż Uchwała Nr Pł.83.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Pokaż Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012

Pokaż Uchwała Nr Pł.166.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok.

Pokaż Uchwała Nr 201/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

Pokaż Sprawozdanie Rb - 27s za IV kwartał 2012 roku.

Pokaż Sprawozdanie Rb - 28s za IV kwartał 2012 roku.

Pokaż Sprawozdanie Rb - NDS za IV kwartał 2012 roku.

Pokaż Sprawozdanie Rb - Z za IV kwartał 2012 roku.

Pokaż Sprawozdanie Rb - N za IV kwartał 2012 roku.

Pokaż Sprawozdanie Rb - PDP za IV kwartał 2012 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-16 15:00:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-06 13:35:40
  • Liczba odsłon: 1674
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655805]

przewiń do góry