Pokaż Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 listopada 2020 r.w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034

Pokaż Uchwała Nr Pł.355.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034

Pokaż Uchwała Nr Pł.356.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetu na 2021 rok

Pokaż Uchwała Budżetowa na 2021 rok Nr XXV/250/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 roku

Pokaż Uchwała Nr XXV/249/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy drobin na lata 2021-2034

Pokaż Uchwała Nr 3.j./309/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Uchwała Nr 3.l.299/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Drobin na rok 2021

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2021 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy  Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Pokaż Uchwała Nr 3.d./236/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2021r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za IV kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za IV kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2021 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-PDP za IV kwartał 2021 rok

Pokaż Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 marca 2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021            Pokaż Załącznik Nr 15                    Pokaż Załącznik Nr 16

Pokaż Uchwała Nr 3.e./71/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukaszewska Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-25 12:30:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-14 15:53:50
  • Liczba odsłon: 1408
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655869]

przewiń do góry