Pokaż Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu pn.: "Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku" Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Pokaż Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie na rok szkolny 2018/2019.
Pokaż Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 grudnia r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie na rok szkolny 2018/2019.
Pokaż Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedli i Rad Osiedli na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Pokaż Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze.
Pokaż Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Drobinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 426/7, obręb 0014 Drobin.
Pokaż Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2018 roku zamieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 BR XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejski Sebastian
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-19 10:43:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-18 13:53:31
  • Liczba odsłon: 1374
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659885]

przewiń do góry