INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:

Interesanci zgłaszający skargi lub wnioski są przyjmowani w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie, Biuro Rady Miejskiej, pokój 114 przez:

 •  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie  w każdy czwartek w godzinach 10.00 - 14.00 oraz  16.30 do 17.30 lub  po wcześniej ustaleniu terminu w Biurze Rady Miejskiej.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1. Pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin z dopiskiem Biuro Rady Miejskiej;
 2. W formie elektronicznej na adres: biurorady@drobin.pl;
 3. przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP na adres: umgdrobin/skrytka
 4. doręczyć osobiście do Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin;
 5. Ustnie do protokołu.

Należy pamiętać, że skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. 

Skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna:

 • art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020r., poz. 256 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46)
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-22 14:21:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-05 09:42:25
 • Liczba odsłon: 943
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659919]

przewiń do góry