Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Drobin
Krzysztof Wielec


tel.  0-24  260-14-41 
fax. 0-24  260-10-62

przyjęcia interesantów - czwartki w godz. 9.00 - 15.00


Do kompetencji Burmistrza należy:

      - organizowanie i kierowanie pracą Urzędu,
     - kierowanie i nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,
     - wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników
       jednostek organizacyjnych Gminy i pracowników,
     - reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
     - nadzorowanie gospodarki finansowej Gminy, ogłaszanie uchwały budżetowej 
       i sprawozdania z jej wykonania,
     - wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
     - przedkłądanie Wojewódzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał
  podejmowanych
       przez Radę,
     - przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków,
     - udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
     - wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach do kompetencji Burmistrza.


Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

     1. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
    2. Referatów:
        - Rozwoju Gospodarczego,
        - Finansowego,
        - Zdrowia, Oświaty i Kultury.
    3. Gminnych Jednostek Organizacyjnych:
        a) zespołów szkół,
        b) szkół podstawowych,
        c) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
        d) Miejsko-Gminnej Bibiloteki Publicznej.
       

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 12:58:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Jurkiewicz Cezary
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-22 10:47:36
  • Liczba odsłon: 10224
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655871]

przewiń do góry