Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
466 Oferty na zakup i dostawę 6 komputerów stacjonarnych, 30 laptopów i 3 tabletów wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją Umowy o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" Granty PPGR?. Łukasz Ciarkowski 2022-05-19
461 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. na Wykonanie dokumentacji kompleksowej na budowę urządzenia wodnego - stawu ziemnego retencyjnego w sołectwie Cieszewko Łukasz Ciarkowski 2022-05-12
439 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł netto na zadanie: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m (ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) Lewicka-Jeżewska Monika 2021-07-07
428 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2 instalacji kotłów na biomasę, 2 instalacji kotłów na gaz płynny oraz montaż 1 mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. "Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2021-01-18
421 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Lewicka-Jeżewska Monika 2020-12-08
419 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Lewicka-Jeżewska Monika 2020-11-19
418 Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie Lewicka-Jeżewska Monika 2020-10-07
416 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Lewicka-Jeżewska Monika 2020-09-18
414 Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo - gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki Lewicka-Jeżewska Monika 2020-08-27
409 Zakup równiarki gminnej Lewicka-Jeżewska Monika 2020-03-20
397 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” - UNIEWAŻNIONY Lewicka-Jeżewska Monika 2019-12-03
375 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-06-21
370 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" UNIEWAŻNIONY Lewicka-Jeżewska Monika 2019-05-07
372 Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz odgarnięcie śniegu i likwidacja śliskości na terenie Miasta i Gminy Drobin UNIEWAŻNIONY Lewicka-Jeżewska Monika 2019-05-07
286 Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminno - Powiatowe Drobin 2017" w dn. 03.09.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-25

[Liczba odsłon: 2659817]

przewiń do góry