Pokaż Zarządzenie Nr 106/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

Pokaż Uchwała Nr 3.h./204/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

Pokaż Uchwała Nr 3.c./196/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2022 rok

Pokaż Uchwała Nr XLI/341/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

Pokaż Uchwała Budżetowa na 2022 rok Nr XLI/342/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 roku

Pokaż Uchwała Nr 3.l./168/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Drobin za 2022 rok

Pokaż Uchwała Nr 3.j./168/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2022 roku Korekta Nr 1

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2022 roku korekta Nr 1

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2022 roku Korekta Nr 1

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2022 roku

Pokaż Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2022 roku - korekta Nr 1

Pokaż Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 sierpnia 2022r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

Pokaż Uchwała Nr 3.d./101/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 września 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2022 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2022 roku

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukaszewska Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-15 14:58:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-24 11:27:50
  • Liczba odsłon: 1032
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655762]

przewiń do góry