Pobierz Zarządzenie Nr 128/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 grudnia2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 127/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Pokaż Zarządzenie Nr 126/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia  zasad (polityki) rachunkowości.

Pokaż Zarządzenie Nr 125/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia  zasad (polityki) rachunkowości.

Pokaż Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Pokaż Zarządzenie Nr 123/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia  zasad (polityki) rachunkowości.

Pobierz Zarządzenie Nr 122/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 121/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 01 stycznia 2022 r.

Pobierz Zarządzenie Nr 119 z 27.12.2021 r. zmiana planu RFIL

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 2021 W SPRAWIE WYBORU DŁUGOŚCI OKRESU ŚREDNIEJ ARYTMETYCZNEJ STOSOWANEGO DO WYLICZENIA RELACJI OKREŚLONEJ W ART. 243 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Pobierz Zarządzenie Nr 110/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok.

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 109/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 108/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na rok 2021

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 107/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Pobierz ZARZĄDZENIE Nr 105/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie 124/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Pobierz Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej

, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 520 położonej w Drobinie, obręb geodezyjny 0014 Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin,

 oraz nieruchomości lokalowej będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, stanowiącej lokal użytkowy, zlokalizowany w budynku usytuowanym na działce

 o numerze ewidencyjnym 40/1, położonej w Łęgu Probostwie, obręb 0024 Łęg Probostwo

Pobierz Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pobierz Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok

Pobierz  Zarządzenie nr 100/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 27października 2021 roku w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 października 2021 roku w sprawie ustalenia 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 25 grudnia 2021 r.

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 98/2021BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 21 października 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pobierz Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego rzędu Miasta i Gminy Drobin

Pobierz Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 października 2021 rok w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 520 położonej w Drobinie, obręb geodezyjny 0014 Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, oraz nieruchomości lokalowej będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, stanowiącej lokal użytkowy, zlokalizowany w budynku usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 40/1, położonej w Łęgu Probostwie, obręb 0024 Łęg Probostwo

Pobierz Zarządzenie nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 5 października 2021 roku zmieniające Zarządzenie  nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok.

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 92/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 30 września 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 września 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Drobin

Pobierz Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 87/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 13 września 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Pobierz Zarządzenia Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 września 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Drobinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 426/15, obręb 0014 Drobin

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 85/2021BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 1 września 2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021.

Pobierz Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok.

Pobierz ZARZĄDZENIE NR 83/2021BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

 Pobierz Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Pobierz Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

Pobierz Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie

Pobierz Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Miasta i Gminy Drobin "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 35 w Drobinie"

Pobierz Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Pobierz Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

Pobierz Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pobierz Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

Pobierz Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

Pobierz Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia w roku szkolnym 2020/2021 liczby i wysokości stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania w roku szkolnym 2020/2021 wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za 2020 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2020 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie.

Pobierz Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.

Pobierz Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pobierz Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Pobierz Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Drobin

Pobierz Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 maja 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 1 maja 2021r.

Pobierz Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 kwietnia 2021 r.w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2021 roku zadania publicznego.

Pobierz Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 kwietnia 2021 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez kluby sportowe w ramach konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania  z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki obsługujące.

Pobierz Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 marca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 17/2021  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu urzędu Miasta i Gminy w Drobin dla samorządowych instytucji kultury.

Pobierz Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 stycznia 2021 r w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof.arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku w przypadku jego nieobecności.

Pobierz Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miasta i Gminy Drobin na 2021 rok, planu finansowego w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Gminie Drobin na 2021 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pobierz Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie analizy wydatków w 2020 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Pobierz Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Drobinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 425/8, obręb 0014 Drobin

Pobierz Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni  gospodarstwa rolnego w Gminie Drobin na rok 2021.

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Jurkiewicz Cezary
  • Data dodania: 2021-04-19 10:54:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-30 15:26:20
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Ciarkowski
  • Data dodania: 2022-01-21 12:17:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-30 15:26:20
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Ciarkowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-19 09:50:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Ciarkowski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-30 15:26:20
 • Liczba odsłon: 2425
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659834]

przewiń do góry