Pokaż Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Pokaż Uchwała Nr Pł.406.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Pokaż Uchwała Nr Pł.405.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Pokaż Uchwała Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Pokaż Uchwała Budżetowa na 2020 rok Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku

Pokaż Uchwała Nr Pł.60.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2020 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 września 2020r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Pokaż Uchwała Nr Pł.272.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z 6 października 2020r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za IV kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za IV kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za IV kwartał 2020 roku korekta

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2020 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2020 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2021r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020

Pokaż Uchwała Nr 3.e./306/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukaszewska Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-03-31 12:46:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-14 11:43:45
  • Liczba odsłon: 1105
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659944]

przewiń do góry