Pokaż Zarządzenie Nr 136  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych i wyposażenia, będących w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 135  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia  planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Pokaż Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego ,, Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Drobin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury.

Pokaż Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31.12.2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej".

Pokaż Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.12.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 2 instalacji kotłów na biomasę, 2 instalacji kotłów na gaz płynny oraz montaż 1 mikroinstalacji fotowoltaicznej w budynkach prywatnych"

Pokaż Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej ustalenia terminu wyborów  reprezentacji pracowników oraz przedstawiciela pracowników w celu dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień, konsultacji lub porozumień z pracodawcą w zakresie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie oraz prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 grudnia 2020r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenie procedury reprezentacji pracowników oraz przedstawiciela pracowników w celu dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień, konsultacji lub porozumień z pracodawcą w zakresie wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie oraz prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pokaż Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pokaż Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 grudnia 2020r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia.

Pokaż Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pokaż Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2020 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 110/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pokaż Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na rok 2020.

Pokaż Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 listopada 2020r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie dotyczącej zasad postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Sars-CoV-2

Pokaż Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Pokaż Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 listoada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ,,Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Pokaż Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16.11.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Pokaż Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16.11.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin".

Pokaż Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 listopada 2020r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 listopada 2020r.  w sprawie Uchwały Budżetowej na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 listopada 2020r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Drobinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 426/4, obręb 0014 Drobin

Pokaż Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2020r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 97  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 października 2020r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof.arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku w przypadku jego nieobecności.

Pokaż Zarządzenie Nr 96  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 października 2020r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie w przypadku jego nieobecności.

Pokaż Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 października 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 października 2020r. w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 93  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 października 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pokaż Zarządzenie Nr 92  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2020r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Drobin oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

Pokaż Zarządzenie Nr 91  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2020r. w sprawie zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie NR 89/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 września 2020 r.w sprawie powołania komisji o przyznanie nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród

Pokaż Zarządzenie NR 88/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 września 2020 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za 2019 rok.

Pokaż Zarządzenie NR 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 września 2020 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2019 rok.

Pokaż Zarządzenie NR 86/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie NR 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2020 r.zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie NR 84/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na realizację zadania ,,Remont Sali Gimnastycznej w Łęgu Probostwie"

Pokaż Zarządzenie NR 83/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 września 2020 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie NR 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 września 2020 r zmieniające uchwałę budżetową na 2020 rok.

Pokaż Zarządzenie NR 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 września 2020 r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Pokaż Zarządzenie NR 79/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 września 2020 r w sprawie regulaminu organizacji tras dowozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie oraz Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.

Pokaż Zarządzenie NR 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie przedłużenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku

Pokaż Zarządzenie NR 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na rok 2020

Pokaż Zarządzenie NR 73/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 sierpnia 2020 r.zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Pokaż Zarządzenie Nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 sierpnia 2020 r.  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie.

Pokaż Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 11 sierpnia 2020 r.  w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno - Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie  zadania własnego Gminy Drobin polegającego na zakupie  i zamontowaniu 2 lamp oświetleniowych w technologii LED  przy drodze gminnej stanowiącej  działkę 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I.

Pokaż Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 11 sierpnia 2020 r.  w sprawie powierzenia do realizacji  Spółce Inwestycyjno - Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin polegającego na zakupie i zamontowaniu  1 lampy oświetleniowej  w technologii LED przy drodze gminnej  w sołectwie Siemienie.

Pokaż Zarządzenie Nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno - Mieszkaniowej  Sp. z o.o.w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin polegającego na budowie oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kowalewo - zakup instalacji służących użyteczności publicznej ( 2 lampy).

Pokaż Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2020 r.  w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno- Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin polegającego  na budowie oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 1 lampy, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Kozłowo (własność gminy).

Pokaż Zarządzenie Nr  67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 sierpnia 2020 roku Zmieniające Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego dla zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
Pokaż Zarządzenie NR 64/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Pokaż Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Pokaż Zarządzenie nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2020 rok
Pokaż Zarządzenie nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w przypadku jego nieobecności.
Pokaż Zarządzenie nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Pokaż Zarządzenie nr 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie określenia w roku szkolnym 2019/2020 liczby i wysokości stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnoprawnym
Pokaż Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie
Pokaż Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku
Pokaż Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia w roku szkolnym 2019/2020 wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pokaż Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok

 

Pokaż Zarządzenie Nr 50/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.

Pokaż Zarządzenie nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo-gr.gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki".
Pokaż Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki".
Pokaż Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.:"Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego"

Pokaż Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin   z dnia 08 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego dla zapewnienia prawidłowego i sprawnego wykonywania prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
Pokaż Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02 czerwca 2020r. r w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w przypadku jego nieobecności.
Pokaż Zarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 czerwca 2020r. r w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w przypadku jego nieobecności.
Pokaż Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 maja 2020 r w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pokaż Zarządzenie Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin polegającego na zakupie i zamontowaniu lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (dotyczy zakupu 2 lamp)
Pokaż Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin polegającego na budowie oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 2 lamp, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 260539W w sołectwie Krajkowo.

Pokaż Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 maja 2020 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i Gminy Drobin na lata 2020-2034
Pokaż Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 maja 2020 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PLE1/00035478/9
Pokaż Zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.
Pokaż Zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2020 r.
Pokaż Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00035478/9
Pokaż ZARZĄDZENIE NR 28/2020BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 15 kwietnia 2020 r.zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok
Pokaż Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin "Remont budynków przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12 na działce 1077/12, będących własnością Miasta i Gminy Drobin oraz zakup garażu dwustanowiskowego"
Pokaż ZARZĄDZENIE NR 26/2020BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 3 kwietnia 2020 r.zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok
Pokaż ZARZĄDZENIE NR 25/2020BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 30 marca 2020 r.zmieniające Uchwałę Budżetową na 2020 rok
Pokaż ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN z dnia 27 marca 2020 r.w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019
Pokaż Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 30/2, położonej w miejscowości Siemienie, obręb 0039 Siemienie, o powierzchni ogólnej 1,2900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00019557/9
Pokaż Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki i z powrotem w przypadku gry dowóz i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Pokaż Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin polegającego na zakupie i zamontowaniu 4 lamp solarnych typu LED przy drodze gminnej w sołectwie Chudzyno (dotyczy zakupu 2 lamp)

Pokaż Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 30/2, położonej w miejscowości Siemienie, obręb 0039 Siemienie, o powierzchni ogólnej 1,2900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00019557/9

Pokaż Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: "Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego".

Pokaż Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
Pokaż Zarządzenie nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
Pokaż  Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: "Modernizacja lokalnej kotłowni osiedlowej" w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin"
Pokaż  Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31.01.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk"
Pokaż Zarządzenie nr 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok

Pokaż Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok

Pokaż Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.
Pokaż Zarządzenie nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie analizy wydatków w 2019 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Pokaż Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Drobin na rok 2020
Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Marcinkowska Justyna
  • Data dodania: 2020-08-24 09:15:01
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 08:40:06
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data dodania: 2020-09-01 13:40:35
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 08:40:06
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 14:49:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Jurkiewicz Cezary
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 08:40:06
 • Liczba odsłon: 2676
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659863]

przewiń do góry