1.Pokaż  Uchwała nr 44/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie nabycia działek gruntu pod budowę chodnika.
2.Pokaż Uchwała nr 45/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie lokalizacji funkcji mieszkaniowej.
3.Pokaż Uchwała nr 46/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej poprzez komunalizacje.

4.Pokaż Uchwała nr 47/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody Rady Miejskiej w Drobinie na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n."Budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem w Drobinie" przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

5.Pokaż Uchwała nr 48/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 r.

6.Pokaż Uchwała nr 49/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z zastosowaniem ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych, na realizację zadań inwestycyjnych.

7.Pokaż Uchwała nr 50/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku na realizację zadań inwestycyjnych pn."Modernizacja stacji wodociągowej w Maliszewku".

8.Pokaż Uchwała nr 51/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Oczyszczalnia ścieków w szkole Łęg".

9.Pokaż Uchwała nr 52/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania - "Oczyszczalnia ścieków w szkole w Łęgu".

10.Pokaż Uchwała nr 53/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Spięcie sieci wodociągowej".

11.Pokaż Uchwała nr 54/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

12.Pokaż Uchwała nr 55/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników.

13.Pokaż Uchwała nr 56/VIII/03 z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie lokalizacji funkcji mieszkaniowej.

14.Pokaż Uchwała nr 57/VIII/03 z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

15.Pokaż Uchwała nr 58/VIII/03 z dnia 25 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

16.Pokaż Uchwała nr 59/VIII/03 z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/VII/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewózkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania - "Budowa oczyszczalni ścieków typu ECOPAN dla potrzeb Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie".

17.Pokaż Uchwała nr 60/VIII/03 z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z zastosowaniem ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych, na realizację zadań inwestycyjnych.

18.Pokaż Uchwała nr 61/IX/03 z dnia 11.09.2003r. w sprawie wyboru ławnika.

19.Pokaż Uchwała nr 62/IX/o3 z dnia 11.09.2003r. w sprawie wyboru ławnika.

20.Pokaż Uchwała nr 63/IX/03 z dnia 11.09.2003r. w sprawie wyboru ławników.

21.Pokaż Uchwała nr 64/IX/03 z dnia 11.09.2003r. w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin.

22.Pokaż Uchwała nr 65/IX/03 z dnia 11 września 2003r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Drobin na lata 2004-2007.

23.Pokaż Uchwała nr 66/IX/03 z dnia 11 września 2003r. w sprawie programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami.

24.Pokaż Uchwała nr 67/IX/03 z dnia 11 września 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie.

25.Pokaż Uchwała nr 68/IX/03 z dnia 11 września 2003r. w sprawie upoważnienia Pani Bożeny Kowalskiej - Starszego Pracownika Socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie do wydawania decyzji administracyjnych.

26.Pokaż Uchwała nr 69/IX/03 z dnia 11 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003r.

27.Pokaż Uchwała nr 70/X/03 z dnia 3 października 2003r. w sprawie nabycia działek gruntu na rzecz Gminy Drobin.

28.Pokaż Uchwała nr 71/X/03 z dnia 3 października 2003r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 53/VII/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku na realizacje zadań inwestycyjnych pn."Spięcie sieci wodociągowej".

29.Pokaż Uchwała nr 72/X/03 z dnia 3 października 2003r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn: "Połączenie sieci wodociągowych zasilanych z hydrofornii Drobin, Karsy, Wrogocin, Maliszewko".

30.Pokaż Uchwała nr 73/X/03 z dnia 3 października 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

31.Pokaż Uchwała nr 74/X/03 z dnia 3 października 2003r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

32.Pokaż Uchwała nr 75/XI/03 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu mieszkańców co do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

33.Pokaż Uchwała nr 76/XI/03 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie: rozwiązania gospodarki ściekowej w związku z budową odcinków sieci wodociągowej zasilanych z hydroforni Drobin, Karsy, Wrogocin, Maliszewko zlokalizowanych na terenie gminy Drobin.

34.Pokaż Uchwała nr 77/XI/03 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z zastosowaniem ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych(z późniejszymi zmianami).

35.Pokaż Uchwała nr 78/XI/03 z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

36.Pokaż Uchwała Nr 79/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

37.Pokaż Uchwała Nr 80/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2004 rok.

38.Pokaż Uchwała Nr 81/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia ceny żyta stosowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.

39.Pokaż Uchwała Nr 82/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie: określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta i gminy Drobin na 2004 rok.

40.Pokaż Uchwała Nr 83/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie: określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2004 rok.

41.Pokaż Uchwała Nr 84/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-09 14:03:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-09 14:03:00
  • Liczba odsłon: 1441
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655791]

przewiń do góry