Informujemy, że Miasto i Gmina Drobin przystępuje do sprzedaży węgla, zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla  gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin, do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjnego paliwa stałego.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

 • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
 • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

 • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023 r.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż
2 000,00 zł brutto za tonę.

Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

 

 

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane.

 

Zasady i tryb postępowania w zakresie przyjmowania, weryfikacji wniosków
 o zakup oraz dokonywania płatności za zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

 1. Tryb przyjmowania wniosku:
  1. Mieszkańcy Miasta i Gminy Drobin zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
  2. Wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin (pok.115)  lub za pomocą Platformy ePUAP.

 

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

W celu uprawnienia procedury weryfikacji wniosku o zakup, uprzejmie prosimy
o dołączenie do wniosku informacji bądź decyzji dot. przyznania dodatku węglowego

 

 1. Po wpłynięciu wniosku dokonuje się jego rejestracji, z odnotowaniem daty i godziny wpływu.

 

 1. Weryfikacja wniosków:
  1. Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.
  2. O kolejności rozpatrzenia wniosku decyduje data wpływu.
  3. W przypadkach szczególnych, jak np. choroba, trudna sytuacja materialna, Burmistrz Miasta
   i Gminy Drobin może podjąć decyzję o udzielaniu pierwszeństwa w zakupie.
  4. O możliwości zakupu wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

 

 1. Zasady dokonywania płatności za zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  1. Po  pozytywnej ocenie wniosku o zakup, wnioskodawca dokonuje płatności za zakup paliwa stałego na nr rachunku bankowego 78 9042 1068 0420 0358 2000 1340.
  2.  Po dokonaniu płatności za zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych zostanie wystawiona faktura VAT, która uprawnia wnioskodawcę do odbioru paliwa stałego we wskazanym składzie węgla.

Pobierz Do pobrania wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Ciarkowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-15 10:58:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Ciarkowski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-15 13:37:43
 • Liczba odsłon: 1222
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659911]

przewiń do góry