Pokaż Uchwała Nr 7/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2003 rok.

Pokaż Uchwała Nr 8/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Pokaż Uchwała Nr 9/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok.

Pokaż Uchwała Nr 10/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia ceny żyta stosowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok.

Pokaż Uchwała Nr 11/II/02 z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin w roku 2003.

Pokaż Uchwała Nr 80/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 81/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie: ustalenia ceny żyta stosowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 82/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin w roku 2004.

Pokaż Uchwała Nr 83/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 84/XII/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 88/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 82/XII/2003 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 grudnia 2003 roku dotyczącej określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin w 2004 roku.

Pokaż Uchwała Nr 89/XIV/04 z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 84/XII/2003 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 grudnia 2003 roku dotyczĄcej uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 90/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 80/XII/2003 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 grudnia 2003 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2004 rok.

Pokaż Uchwała Nr 132/XXI/04 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2005r.

Pokaż Uchwała Nr 133/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005r.

Pokaż Uchwała Nr 134/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005r.

Pokaż Uchwała Nr 135/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2005r.

Pokaż Uchwała Nr 137/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005r.

Pokaż Uchwała Nr 207/XXX/2005 z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie: przyjęcia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 208/XXX/2005 z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie: określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 209/XXX/2005 z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 210/XXX/2005 z dnia 02 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 5/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 6/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 7/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 8/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pokaż Uchwała Nr 31/IX/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za dostawę wody z urządzeń wodociągowych.

Pokaż Uchwała Nr 32/IX/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Pokaż Uchwała Nr 69/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2008 rok.

Pokaż Uchwała Nr 70/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pokaż Uchwała Nr 71/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2008 rok.

Pokaż Uchwała Nr 72/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Pokaż Uchwała Nr 139/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie  określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2009 rok.

Pokaż Uchwała Nr 140/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pokaż Uchwała Nr 141/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok oraz  wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2009 rok.

Pokaż   Uchwała Nr 142/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie  uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009r.

Pokaż Uchwała Nr 171/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych .

Pokaż Uchwała Nr 172/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych .

Pokaż Uchwała Nr 173/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Pokaż Uchwała Nr 202/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2010 rok.

Pokaż Uchwała Nr 214/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia § 2 pkt 1 i 3 uchwały Nr 202/XLI/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2010 rok.

Pokaż Uchwała Nr 203/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r. ZałącznikNr1 ZałącznikNr2 ZałącznikNr3

Pokaż Uchwała Nr 204/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2010 rok.

Pokaż  Uchwała Nr 206/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.

Pokaż Uchwała Nr 207/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

Pokaż Uchwała Nr 208/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Pokaż  Uchwała Nr 8/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r.

Pokaż   Uchwała Nr 9/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

Pokaż Uchwała Nr 10/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2011 rok.

Pokaż Uchwała Nr 11/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pokaż     Uchwała Nr 12/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Pokaż Uchwała Nr 79/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.   ZałącznikNr1
Pokaż   Uchwała Nr 80/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.   ZałącznikNr1
Pokaż   Uchwała Nr 81/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Załącznik
Pokaż Uchwała Nr 82/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r.

Pokaż Uchwała Nr 83/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2012 rok.
Pokaż Uchwała Nr 84/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2012 rok.
Pokaż   Uchwała Nr 85/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Pokaż Uchwała Nr 86/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2011 roku.

Pokaż Uchwała Nr 152/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Pokaż Uchwała Nr 153/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2013 rok.
Pokaż Uchwała Nr 154/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
Pokaż Uchwała Nr 155/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok.
Pokaż Uchwała Nr 156/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2012 roku.
Pokaż Uchwała Nr 157/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.
Pokaż
Uchwała Nr 158/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
Pokaż Uchwała Nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-07 10:34:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Sarnowska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 14:27:07
  • Liczba odsłon: 3815
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655847]

przewiń do góry