Pokaż Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 listopada 2018 r.
Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 24 stycznia 2019 r.
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 stycznia 2019 r.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r.
Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 19 i 27 lutego 2019 r.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2019 r.
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 marca 2019 r.
Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 14 marca 2019 r.
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 marca 2019 r.
P okaż Protokół z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia 21 marca 2019 r.
P okaż Protokół z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 03 kwietnia 2019 r.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 28 maja 2019 r.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 18 czerwca 2019 r.
Pokaż  PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2019 r.
Pokaż  PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 lipca 2019 r.

Pokaż Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 18 lipca 2019 r.

 Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lipca 2019 r.

Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 sierpnia 2019 r.

Pokaż   PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 września 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 września 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 01 października 2019 r.  
 
Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 października 2019 r. i 14 listopada 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia wspólnego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 i 30 października 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 listopada 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2019 r.
 

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2019 r.

 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 listopada 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14, 28 listopada 2019 r. i 12 grudnia 2019 r.
 

Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2019 r.

 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 grudnia 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 grudnia 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 grudnia 2019 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r.
 
ROK 2020
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia wspólnego komisji stałych (Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz  Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie)z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lutego 2020 r.

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 i 20 lutego 2020 r.

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lutego 2020 r.

Pokaż Załącznik Protokół Nr 5 

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 kwietnia  2020 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 kwietnia 2020 r.
 
Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 maja 2020 r.
 

Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 lipca 2020 r.

Pokaż  PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 czerwca 2020 r.

Pokaż PROTOKÓŁ Nr 6/2020 z kontroli wydatków zawiązanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Drobin za 2019 rok.

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Pokaż PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 i 31 sierpnia 2020 r.

Pokaż Protokół Nr 7/2020 - załącznik Nr 3

Pokaż Protokół Nr 8/2020 - załącznik Nr 4

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 września 2020 r.

Pokaż Sprawozdanie z działalności spółki SIM. Załącznik do protokołu z 30.09.2020 r.

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2020 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 22 października 2020 r.

Pokaż PROTOKÓŁ z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 października 2020 r.

Pokaż PRTOKÓŁ z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 października 2020 r.

Pokaż Protokół Nr 9/2020 - załącznik

Pokaż Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 12 listopada 2020 r.

Pokaż Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 listopada 2020 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 listopada 2020 r. 

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 2020 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 17 grudnia 2020 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia 17 grudnia 2020 r.

ROK 2021

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 14 stycznia 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia 14 stycznia 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 28 stycznia 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 11 lutego 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia 11 lutego 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2021 r.

Pokaż Załącznik do Protokołu.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 18 marca 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia 18 marca 2021 r.

Pokaż Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 20 i 26 kwietnia 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia 22 kwietnia 2021 r.  

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Pokaż Załącznik Nr 2 do protokołu

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 maja 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 20 maja 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia 20 maja 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31 maja 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Pokaż Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Drobin absolutorium za rok 2020.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia  22 czerwca 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 08 lipca 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 22 lipca 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 26 sierpnia  2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06 września 2021 r.

Pokaż Załącznik do Protokołu.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia  09 września 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 23 września  2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 23 września 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia  21 października 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia   18 listopada 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 18 listopada 2021 r.

Pokaż  Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada  2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2021 r.

Pokaż Załącznik Nr 1 do Protokołu.

Pokaż Załącznik Nr 2 do protokołu.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia   22 grudnia 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia  22 grudnia 2021 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 22 grudnia 2021 r.

ROK 2022

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji  Planowania i Budżetu z dnia 20 stycznia 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 17 lutego 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji  Planowania i Budżetu z dnia 17 lutego 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia wyjazdowego  Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 16 marca 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 24 marca 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia  21 kwietnia 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Pokaż Protokół z  przebiegu posiedzenia Komisji  Planowania i Budżetu z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia  19 maja 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia  23 czerwca 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 23 czerwca 2022 r.

Pokaż Protokół z  przebiegu posiedzenia Komisji  Planowania i Budżetu z dnia 23 czerwca 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 21 lipca 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Pokaż Protokół z  przebiegu posiedzenia Komisji  Planowania i Budżetu z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 20 września 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 22 września 2022 r.

Pokaż  Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia  22 września 2022 r.

Pokaż Protokół z  przebiegu posiedzenia Komisji  Planowania i Budżetu z dnia  22 września 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 20 października 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 17 listopada 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia  17 listopada 2022 r.

Pokaż Protokół z  przebiegu posiedzenia Komisji  Planowania i Budżetu z dnia  17 listopada 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia  22 grudnia 2022 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia 22 grudnia 2022 r.

Pokaż  Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej z dnia  19 stycznia 2023 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 19 stycznia 2023 r.

Pokaż Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu z dnia 19 stycznia 2023 r.

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grabowski Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-28 11:09:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-24 09:28:50
  • Liczba odsłon: 2480
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659851]

przewiń do góry