uchwala_nr_pl_160_2017_opinia_wykonanie_budzetu_za_2016_rok.pdf Pokaż Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

okaż Uchwała Nr Pł.448.2015 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Pokaż Uchwała Nr Pł.449.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

Pokaż Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r.

Pokaż Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025

Pokaż Uchwała Nr Pł.78.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za I kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za I kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2016 rok
 
Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za II kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za II kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2016 rok

 
Pokaż Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016


Pokaż Uchwała Nr Pł.289.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 września 2016r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za III kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za III kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-27s za IV kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-28s za IV kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2016 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb-PDP za IV kwartał 2016 rok

Pokaż Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016

Pokaż Uchwała Nr Pł.160.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukaszewska Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-18 14:28:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-04 15:12:28
  • Liczba odsłon: 1756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659945]

przewiń do góry