Pokaż Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pokaż Uchwała Nr Pł.451.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
Pokaż Uchwała Nr Pł.452.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2018 rok
Uchwała Budżetowa na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.
Pokaż Uchwała Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034
Pokaż Uchwała Nr Pł.77.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Pokaż Uchwała Nr Pł.78.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
Pokaż Sprawozdanie Rb-27s I kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-28s I kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS I kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-N I kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-Z I kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-27s II kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-28s II kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS II kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-N II kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-Z II kwartał 2018 rok
Pokaż Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018
Pokaż Sprawozdanie Rb-27s IV kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-28s IV kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-NDS IV kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-N IV kwartał 2018 rok
Pokaż Sprawozdanie Rb-Z IV kwartał 2018 rok
Pokaż Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018
Pokaż Uchwała Nr Pł.117.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukaszewska Renata
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-01 16:39:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-18 10:20:47
  • Liczba odsłon: 1651
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655902]

przewiń do góry