Pokaż Uchwała Nr Pł.465.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2013 rok.

Pokaż Uchwała Nr Pł.464.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013 - 2020.

Pokaż Uchwała Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013 - 2020.

Pokaż Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku.

Pokaż Uchwała Nr Pł.33.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Pokaż Uchwała Nr Pł.32.2013 Składu Orzekającego Reginalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Pokaż Uchwała Nr Pł.344.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 września 2013 roku wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Pokaż Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013

Pokaż Uchwała Nr Pł.175.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok

Pokaż Sprawozdanie Rb - 27s za IV kwartał 2013 rok.

Pokaż Sprawozdanie Rb - 28s za IV kwartał 2013 rok.

Pokaż Sprawozdanie Rb - NDS za IV kwartał 2013 rok.

Pokaż Sprawozdanie Rb - Z za IV kwartał 2013 rok.

Pokaż Sprawozdanie Rb - N za IV kwartał 2013 rok.

Pokaż Sprawozdanie Rb - PDP za IV kwartał 2013 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-18 10:43:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-12 11:11:33
  • Liczba odsłon: 1680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655723]

przewiń do góry