Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym "Granty PPGR"

                                                                                                                                                                     

                                                                                  

 

                                         

 

Gmina Drobin podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenów popegeerowskich równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Gmina Drobin otrzymała grant w wysokości 106 080,00 zł

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz
z urządzeniami peryferyjnymi, na ubezpieczenie zakupionego sprzętu oraz zakup usługi zapewniającej dostęp do Internetu.

Projekt skierowany był do dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowe lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Warunkiem uzyskania wsparcia było złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z Regulaminem konkursu, tj. w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

 

 

Oferty na zakup i dostawę 6 komputerów stacjonarnych, 30 laptopów i 3 tabletów wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją Umowy o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" Granty PPGR.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Ciarkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-12 14:56:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Ciarkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-06 12:13:14
  • Liczba odsłon: 517
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659904]

przewiń do góry