Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
414 Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo - gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki Lewicka-Jeżewska Monika 2020-06-16
415 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Lewicka-Jeżewska Monika 2020-06-16
413 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00035478/9 Wielec Krzysztof 2020-04-28
412 Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego Lewicka-Jeżewska Monika 2020-03-24
411 Zakup równiarki gminnej Lewicka-Jeżewska Monika 2020-03-23
410 Opracowanie dokumentacji projektowej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Miasta i Gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2020-03-06
409 Zakup równiarki gminnej Lewicka-Jeżewska Monika 2020-03-05
408 Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 30/2, położonej w miejscowości Siemienie, obręb 0039 Siemienie, o powierzchni ogólnej 1,2900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00019557/9 Wielec Krzysztof 2020-02-25
407 Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk Lewicka-Jeżewska Monika 2020-02-20
406 Modernizacja lokalnej kotłowni osiedlowej przy ulicy Padlewskiego 5 w Drobinie w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2020-02-17
405 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego/przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno Mieszkaniową Sp. z o. o. W Drobinie Wielec Krzysztof 2020-02-04
404 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk" Lewicka-Jeżewska Monika 2020-01-30
402 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk" Lewicka-Jeżewska Monika 2020-01-16
401 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2019-12-09
400 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-12-06
399 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-12-03
398 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-12-03
397 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-11-22
396 Zapytanie ofertowe: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-11-22
395 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2019/2020 Lewicka-Jeżewska Monika 2019-10-29
394 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-10-25
393 Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2019-10-08
392 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 5, znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Drobinie przy ulicy Rynek 24, położonej na działce o nr ewiden. 927, obręb geodezyjny 0014 Drobin, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu oraz lokalu mieszkalnego numer 3 wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym, znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Drobinie przy ulicy Rynek 31, położonej na działce o nr ewiden. 718, obręb geodezyjny 0014 Drobin, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu Wielec Krzysztof 2019-09-17
391 Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2019-09-06
390 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-09-05
389 "Modernizacja stadionu sportowego w mieście Drobin" zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-08-30
388 Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Drobin dla przedsięwzięć: 1) „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Padlewskiego w Drobinie” 2) „Modernizacja kotłowni osiedlowej” Łukaszewska Renata 2019-08-28
387 "Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Padlewskiego w Drobinie" w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-08-26
386 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-08-20
385 Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Padlewskiego w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2019-08-08
383 Zapytanie ofertowe - Trofea Ostrowska Monika 2019-08-07
384 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi: Opracowanie i wydruk plakatów przeznaczonych do celów informacyjno - promocyjnych imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne - Drobin 2019” w dniu 25 sierpnia 2019 r Ostrowska Monika 2019-08-07
382 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi: Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego, telebimu wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminne- Drobin 2019” w dn. 25.08.2019 r. Ostrowska Monika 2019-08-07
381 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczania tradycyjnych potraw kulinarnych połączona z dekoracją stołów Ostrowska Monika 2019-08-07
380 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczania dwóch banerów informacyjno-promocyjnych Ostrowska Monika 2019-08-07
378 Dowóz dzieci przedszkolnych oraz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Drobin na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 Lewicka-Jeżewska Monika 2019-07-26
379 Remont drogi gminnej 290514W Tupadły-Niemczewo-Karsy, Gmina Drobin, Powiat Płocki Lewicka-Jeżewska Monika 2019-07-22
377 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2019-07-01
376 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-06-21
375 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-06-11
374 Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek Lewicka-Jeżewska Monika 2019-05-31
373 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-04-26
372 Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz odgarnięcie śniegu i likwidacja śliskości na terenie Miasta i Gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2019-04-18
371 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta i Gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2019-04-18
370 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-04-17
369 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego/przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno Mieszkaniową Sp. z o. o. W Drobinie Grabowski Rafał 2019-02-27
368 Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) do remontu nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2019 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2019-02-22
367 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenia pracowni przyrodniczej w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Grabowski Rafał 2019-01-25
366 Zapytanie ofertowe: Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Drobin wraz z załadunkiem materiału do kruszarki i obsługą Lewicka-Jeżewska Monika 2019-01-25
364 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu TIK, oprogramowań i programów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Grabowski Rafał 2019-01-24
363 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2019-01-17
362 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i pedagogicznej w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Grabowski Rafał 2019-01-11
361 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gminy Drobin w roku 2019/2010 Lewicka-Jeżewska Monika 2018-12-14
360 Zapytania ofertowe dot. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Grabowski Rafał 2018-11-23
359 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie: „Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, „Kursu z robotyki z klockami Lego w ramach produktu finalnego”, „Wykorzystywania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce”, „Programowania w edukacji wczesnoszkolnej” w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Grabowski Rafał 2018-11-17
358 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu TIK, oprogramowań i programów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Grabowski Rafał 2018-10-19
357 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i pedagogicznej w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Grabowski Rafał 2018-10-19
356 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie: „Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, „Kursu z robotyki z klockami Lego w ramach produktu finalnego”, „Wykorzystywania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce”, „Programowania w edukacji wczesnoszkolnej” w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Grabowski Rafał 2018-10-15
354 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie: „Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, „Kursu z robotyki z klockami Lego w ramach produktu finalnego”, „Wykorzystywania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce”, „Programowania w edukacji wczesnoszkolnej” w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Grabowski Rafał 2018-10-04
353 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Drobin w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2018-10-02
352 Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecka, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej" na działkach 963/1, 225/2, 225/3, 851, 884, 760, 756/5, 1120, 969/1, 969/2 położonych w m. Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2018-10-01
351 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku Lewicka-Jeżewska Monika 2018-09-19
350 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej o numerze ewidencyjnym 78/3 położonej w miejscowości Rogotwórsk, gmina Drobin, o powierzchni ogólnej 4,0271 ha. Grabowski Rafał 2018-08-24
349 Utworzenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-24
348 Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probostwie" Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-20
346 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji koordynatora projektu "Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku" Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-20
347 Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP w Łęgu Probostwie" Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-20
345 Budowa Otwartej Strefy Aktywności : wariant podstawowy – 1 obiekt (Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie) Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-17
344 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-14
343 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dożynki Gminne - Drobin 2018 dn. 26.08.20018r. Grabowski Rafał 2018-08-07
342 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Lewicka-Jeżewska Monika 2018-07-25
341 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku Lewicka-Jeżewska Monika 2018-07-24
340 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mogielnica Lewicka-Jeżewska Monika 2018-07-16
339 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi: „Organizacja warsztatów – rękodzieło artystyczne – „Wikliniarstwo” Jarmark Łęski 2018″ w dn. 22.07.2018 r. Grabowski Rafał 2018-07-12
338 Zapytanie Ofertowe w celu zamówienia usługi "Organizacja warsztatów - Garncarstwa Jarmark Łęski 2018" Grabowski Rafał 2018-07-12
337 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi: „Druk plakatów przeznaczonych do celów informacyjno - promocyjnych imprezy plenerowej „Jarmark Łęski 2018” w dn. 22 lipca 2018 r. Grabowski Rafał 2018-07-11
336 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczenia tradycyjnych potraw kulinarnych połączona z dekoracją stołów. Grabowski Rafał 2018-07-11
335 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczenia dwóch banerów informacyjno- promocyjnych Grabowski Rafał 2018-07-11
334 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi: „Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Jarmark Łęski 2018” w dn. 22.07.2018 r. Grabowski Rafał 2018-07-11
333 Budowa trzech segmentów budynków socjalnych i jednego segmentu komórki w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58 Luśniewski Hubert 2018-07-10
332 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mogielnica Lewicka-Jeżewska Monika 2018-06-27
331 Zapytanie Ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z transportem i montażem. Grabowski Rafał 2018-06-25
330 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych 4.2 Grabowski Rafał 2018-06-19
329 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z droga krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W Lewicka-Jeżewska Monika 2018-06-18
328 Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego drogi gminnej ulicy Rynek Lewicka-Jeżewska Monika 2018-06-18
327 Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórsk Lewicka-Jeżewska Monika 2018-05-29
326 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP w Łęgu Probostwie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-05-28
325 Świadczenie usługi transportu lokalnego w granicach administracyjnych miasta i gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-27
323 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Drobin oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-19
322 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta i Gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-19
321 Przebudowa drogi gminnej nr 290525W relacji Łęg Probostwo-Kozłówko-Kozłowo Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-13
320 Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-13
319 Drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym, znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Cieszewie 6a, gm. Drobin, położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 10/3 i 11/5, obręb geodezyjny 0010 Cieszewo, wraz z udziałem 748/3810 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00019766/7 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu Grabowski Rafał 2018-04-10
318 Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-03-30
317 Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-03-26
316 Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg na terenie gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2018-03-16
315 Budowa chodników w Drobinie (Ulice: Kwiatowa, Osiedlowa, Polna, Sierpecka, Szkolna, Wąska) Lewicka-Jeżewska Monika 2018-03-13
314 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo - Chudzyno w gminie Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2018-02-23
313 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo - Chudzyno w gminie Drobin" Ciarkowski Łukasz 2018-02-21
312 Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego/przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjna Mieszkaniową Sp. z o.o. w Drobinie. Ciarkowski Łukasz 2018-02-16
311 Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) do remontu nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2018 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2018-02-15
309 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych numer 2 i numer 3 wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi znajdujących się na nieruchomości zabudowanej w Cieszewie 6a, gm. Drobin Grabowski Rafał 2018-01-30
308 Zapytanie ofertowe: Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Drobin, wraz z załadunkiem materiału do kruszarki i obsługą Lewicka-Jeżewska Monika 2018-01-16
307 Zapytanie ofertowe: Dostawa żwiru do remontu dróg na obszarze gminy Drobin wraz z rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego w 2018 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2018-01-10
306 Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chudzynie, gm. Drobin, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 297, obręb geodezyjny 0006 Chudzyno, o powierzchni ogólnej 1,2700 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr PL1E/00031582/3 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu Grabowski Rafał 2018-01-02
305 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego Lewicka-Jeżewska Monika 2017-12-01
304 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Grabowski Rafał 2017-11-22
303 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2017/2018 Lewicka-Jeżewska Monika 2017-10-23
302 Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2017-10-20
301 Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego Lewicka-Jeżewska Monika 2017-10-16
300 Drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chudzynie stanowiącej działkę 297. Ciarkowski Łukasz 2017-10-11
299 Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Ciarkowski Łukasz 2017-09-28
298 Zakup i dostawa opraw oświetleniowych LED Ciarkowski Łukasz 2017-09-19
296 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia w celu zamówienia usługi: " Druk plakatów przeznaczonych do celów informacyjno - promocyjnych imprezy plenerowej " Dożynki Gminno - Powiatowe Drobin 2017" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-23
295 Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 Ciarkowski Łukasz 2017-08-22
294 Zamówienie usługi wykonania i dostarczenia tradycyjnych potraw kulinarnych połączona z dekoracją stołów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-18
293 Przedmiotem zamówienia jest zakup trofeów, statuetek, pucharów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-17
292 Zamówienie usługi wykonania i dostarczenia dwóch banerów informacyjno-promocyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-17
291 Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminno - Powiatowe Drobin 2017" w dn. 03.09.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-16
290 Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminno - Powiatowe Drobin 2017" w dn. 03.09.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-16
289 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Drobin w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Ciarkowski Łukasz 2017-08-09
288 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych Ciarkowski Łukasz 2017-08-08
287 Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęgu Probostwie stanowiącej działkę 211/1. Ciarkowski Łukasz 2017-08-03
286 Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminno - Powiatowe Drobin 2017" w dn. 03.09.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-03
285 Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chudzynie stanowiącee działkę 297. Grabowski Rafał 2017-07-31
284 Wykonywanie kontroli przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy Drobin z zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno- Mieszkaniową. Ciarkowski Łukasz 2017-07-10
283 Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Setropiu o numerze ewidencyjnym 109 i powierzchni ogólnej 0,19 ha Ciarkowski Łukasz 2017-06-29
282 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęgu Probostwie stanowiącej działkę 211/1. Ciarkowski Łukasz 2017-06-26
281 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie Ciarkowski Łukasz 2017-04-18
280 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) do remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Drobin w 2017r Ciarkowski Łukasz 2017-04-06
279 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na wykonanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin Ciarkowski Łukasz 2017-04-06
278 Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro " Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Drobin" Ciarkowski Łukasz 2017-03-23
277 Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) do remontu nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2017 r Grabowski Rafał 2017-03-13
276 Zapytanie ofertowe poniżej 30000 euro Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Drobin, wraz z załadunkiem materiału do kruszarki i obsługą" Ciarkowski Łukasz 2017-03-08
275 Zapytanie ofertowe o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO - Wykonanie 5-cio letnich okresowych przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy zlokalizowanych w Drobinie Ciarkowski Łukasz 2017-03-06
274 Przetarg nieograniczony na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin " Ciarkowski Łukasz 2017-03-01
273 Przetarg nieograniczony o wartości pow. 30000 euro na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” Ciarkowski Łukasz 2017-02-10
272 Zapytanie ofertowe na wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa IV: „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Ciarkowski Łukasz 2017-02-09
271 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - Dostawa żwiru do remontu dróg na obszarze gminy Drobin wraz z rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zmawiającego w 2017 r. Ciarkowski Łukasz 2017-02-07
270 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro -Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zadaniem inwestycyjnym p.n. " Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary" Ciarkowski Łukasz 2017-02-07
268 Zapytanie ofertowe na wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa IV: „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy). Grabowski Rafał 2017-02-02
267 Przebudowa drogi gminnej Krajkowo - Chudzyno Ciarkowski Łukasz 2017-01-17
266 Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego poniżej 30 000 Euro Ciarkowski Łukasz 2016-12-22
263 Zapytanie ofertowe na dostawę drzew, krzew oraz nasion na potrzeby nasadzenia łąki kwietnej poniżej 30 000 euro. Ciarkowski Łukasz 2016-11-14
262 Zaproszenie do udziału w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro Ciarkowski Łukasz 2016-11-09
261 Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap I ścieżka edukacyjna Ciarkowski Łukasz 2016-11-08
260 Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin Ciarkowski Łukasz 2016-11-08
258 Urządzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap I ścieżka edukacyjna , Urządzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap II nasadzenia Ciarkowski Łukasz 2016-09-26
257 Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Grączeska Elżbieta 2016-09-01
256 Zapytanie ofertowe o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO - Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy zlokalizowanych w Drobinie przy ul Zaleskiej 58. Ciarkowski Łukasz 2016-08-24
254 Przetarg nieograniczony na zadanie - Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Drobin w roku szkolnym 2016/ 2017 Ciarkowski Łukasz 2016-08-23
252 „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Drobin w roku szkolnym 2016/2017” Grabowski Rafał 2016-07-26
251 Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na wykonanie adaptacji kotłowni olejowej w budynku Dziennego Domu Senior Wigor w Drobinie Ciarkowski Łukasz 2016-07-21
249 Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie - I etap Grączeska Elżbieta 2016-05-27
248 Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie Grączeska Elżbieta 2016-04-15
247 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin - etap I Grączeska Elżbieta 2016-03-29
246 DOSTAWA MATERIAŁU KAMIENNEGO (KRUSZYWA) DO REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN W 2016 R. Ciarkowski Łukasz 2016-03-14
245 DOSTAWA MATERIAŁU KAMIENNEGO (KRUSZYWA) DO REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN W 2016 R Grączeska Elżbieta 2016-01-29
244 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Grączeska Elżbieta 2015-12-30
243 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin Jankowska Iza 2015-12-15
242 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Drobin w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018 Grączeska Elżbieta 2015-12-08
241 Adaptacja pomieszczeń na DZIENNY DOM SENIOR WIGOR w Drobinie przy ul. Runek 39 w ramach Programu Wieloletniego Senior - WIGOR na lata 2015 - 2020 Jankowska Iza 2015-12-04
240 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Jankowska Iza 2015-12-02
239 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO na pełnienie nadzoru inwestorskiego pod nazwą "Adaptacja pomieszczeń na DZIENNY DOM SENIOR WIGOR" Wielec Krzysztof 2015-09-25
238 Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom SENIOR WIGOR w Drobinie przy ul. Rynek 39, w ramach Programu Wieloletniego SENIOR WIGOR na lata 2015-2020. Wielec Krzysztof 2015-09-25
237 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie:"Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg na terenie gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-08-26
235 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI I DYREKTORA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY DROBIN Grączeska Elżbieta 2015-07-29
234 Dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin w roku szkolnym 2015/2016 Grączeska Elżbieta 2015-07-22
233 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: "Wykonanie dokumentacji dla drogi i chodnika na terenie gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-07-14
231 Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 Grączeska Elżbieta 2015-07-04
229 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie polegające na ułożeniu kostki granitowej na pow. 28,60 m kw. na działce 756/4 położonej w Drobinie Grączeska Elżbieta 2015-06-12
228 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: "Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-06-12
227 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie:"Wykonanie projektu technicznego z elementami operatu wodnoprawnego na rozbudowę dwóch stawów zlokalizowanych na działce o nr ewid. 522/4 w Drobinie" Grączeska Elżbieta 2015-06-10
226 Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2015-06-01
225 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: „Opracowanie kosztorysu wstępnego adaptacji pomieszczeń budynku MOSiR - dz. o numerze ewidencyjnym 431/1 w Drobinie – na potrzeby Domu Senior Wigor” Grączeska Elżbieta 2015-05-12
224 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: „Opracowanie kosztorysu wstępnego adaptacji pomieszczeń budynku MOSiR - dz. o numerze ewidencyjnym 431/1 w Drobinie – na potrzeby Domu Senior Wigor” Grączeska Elżbieta 2015-04-29
223 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Drobin". Termin składania ofert 08.05.2015 r. do godz. 12.00 Grączeska Elżbieta 2015-04-28
222 Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30000 EUR na świadczenie usługi polegającej na na przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako Pełnomocnik Zamawiającego (na podst. art. 15 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-04-16
221 Dostawa 8000 ton żwiru do remontu dróg na obszarze gminy Drobin wraz z rozładunkiem i rozścieleniem , według wskazań Zamawiającego w 2015r Grączeska Elżbieta 2015-03-31
220 Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, pn. "Zakup wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Drobin w 2015 roku" Grabowski Rafał 2015-03-06
219 Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30000 EUR "Wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania dla budynków na terenie Miasta i Gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-02-26
218 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro - wykonanie ekspertyzy budowlanej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Drobinie przy ul. Zaleskiej 7 Grączeska Elżbieta 2015-02-11
217 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku oraz opieke lekarsko - weterynaryjną Grączeska Elżbieta 2015-02-11
215 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro na świadczenie usługi doradczej w zakresie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) Grączeska Elżbieta 2015-02-06
216 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro na opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2015-02-06
214 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w 2015 roku. Termin składania ofert 07.01.2015r do godz. 12.00 Wielec Krzysztof 2014-12-24
213 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 EURO - "Świadczenie usługi dostepu do Internetu" szerokopasmowego Grączeska Elżbieta 2014-12-08
212 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 EURO - dostawa i montaż placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w mieście Drobin Grączeska Elżbieta 2014-11-14
211 „Dostawa sprzętu komputerowego do PIAP – Zespołu Szkół w Drobinie” w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Drobin” Grączeska Elżbieta 2014-10-09
209 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 EURO - zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2014-09-18
208 Przebudowa drogi gminnej Nr 25 w Kozłowie Wielec Krzysztof 2014-08-19
207 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 EURO - zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2014-07-28
206 Dostawa sprzętu informatycznego do trzech jednostek (szkół) podległych Gminie Drobin w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2014-07-03
205 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 25 W KOZŁOWIE POPRZEZ POCZWÓRNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI Grączeska Elżbieta 2014-07-02
204 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych Grączeska Elżbieta 2014-06-24
203 Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego Grączeska Elżbieta 2014-05-09
202 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu konsolidacyjnego Wielec Krzysztof 2014-04-28
201 Przebudowa drogi gminnej Krajkowo - Chudzyno w gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2014-04-16
200 Urządzenie centrum spacerowo - rekreacyjnego w Drobinie. Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Grączeska Elżbieta 2014-04-15
199 Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III Grączeska Elżbieta 2014-04-02
198 "Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg na terenie gminy Drobin - zamówienie o wartości szacunkowej do 14 tys. EURO Grączeska Elżbieta 2014-03-31
197 Żwirowanie dróg na terenie Gminy Drobin w 2014 r Grączeska Elżbieta 2014-03-20
196 Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III Grączeska Elżbieta 2014-03-12
195 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin - zamowienie o wartości szacunkowej ponizej 14 tys. EIRO Grączeska Elżbieta 2014-01-17
194 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych. Wielec Krzysztof 2014-01-10
193 Zapytanie ofertowe w zakresie ceny zakupu 1 litra oleju napędowego do autobusu szkolnego Wielec Krzysztof 2013-12-31
191 Zaproszenie do składania ofert "Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie" Wielec Krzysztof 2013-11-18
189 Zamówienie o wartości szacunkowej do 14 tys. EUR - "Wykonanie tablic pamiątkowych zewnetrzynych" Grączeska Elżbieta 2013-09-19
187 Świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach I - III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drobin w ramach projektu "Czego Jaś za młodu..." Wielec Krzysztof 2013-08-14
186 „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – sołectwo Siemki Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zaleskiej w Drobinie” Grączeska Elżbieta 2013-06-20
185 Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk Grączeska Elżbieta 2013-06-04
184 Dostawa kruszywa drogowego z transportem na terenie Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2013-02-19
183 Remont i przebudowa budynku OSP w Kozłowie Grączeska Elżbieta 2013-02-19
182 Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin , gm. Drobin Grączeska Elżbieta 2013-02-14
181 Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie Grączeska Elżbieta 2013-02-13
180 Zamówienie o wartości szcunkowej do 14 tys EUR - Zakup usługi z zakresu dowozu Beneficjentów Grączeska Elżbieta 2013-01-15
179 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2013-01-08
178 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DROBIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Grączeska Elżbieta 2012-11-16
177 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-11-12
176 Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-10-30
175 Dostawa przez 24 miesiące ogółem ok. 208 000 litrów oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-10-09
174 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2012-10-01
173 Dostawa ogółem ok. 208 000 litrów oleju opałowego lekkiego do następujących placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-09-27
172 Zamówienie o wartości szcunkowej do 14 000 EUR - Zorganizownie konferencji rozpoczynającej w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-09-14
171 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2012-09-04
169 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2012-08-08
168 Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Małymi krokami idziemy do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielec Krzysztof 2012-08-02
166 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Grączeska Elżbieta 2012-06-15
165 Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Grączeska Elżbieta 2012-06-13
164 URZĄDZENIE CENTRUM WSI ŁĘG PROBOSTWO Grączeska Elżbieta 2012-05-09
163 Zapytanie ofertowe poniżej 14 000 EUR - tablice informacyjne Grączeska Elżbieta 2012-04-16
162 Roboty budowlane w Zespole Szkół Drobin - budynek A oraz Remont i wymiana instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa w Drobinie Grączeska Elżbieta 2012-03-02
161 Dostawa kruszywa drogowego z transportem na teren Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-03-01
160 Zapytanie ofertowe poniżej 14 000 EUR Wielec Krzysztof 2012-02-21
159 Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EUR - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Grączeska Elżbieta 2011-12-29
158 Przebudowa drogi gminnej relacji Dobrosielice - Kowalewo - II warstwa ścieralna na odcinku 1 km. Wielec Krzysztof 2011-10-05
156 Wykonanie robót zabezpieczających budowlanych: -) Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie. -) Przebudowa budynku dydaktycznego C - sala gimnastyczna współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin. Grączeska Elżbieta 2011-09-05
154 Dokończenie robót budowlanych na obiekcie Zespołu Szkół w Drobinie i Łęgu Probostwie Grączeska Elżbieta 2011-09-02
152 Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ulicy Spółdzielczej Grączeska Elżbieta 2011-08-02
151 Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2011-08-02
150 Dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin oraz zapewnienie im opieki przez opiekuna w okresie od dnia 01.09.2011 do dnia 30.06.2015 w dniach, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze Klekowicka Małgorzata 2011-07-21
149 Dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin oraz zapewnienie im opieki przez opiekuna w okresie od dnia 01.09.2011 do dnia 30.06.2015 w dniach, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze Klekowicka Małgorzata 2011-07-21
148 Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ulicy Spółdzielczej Grączeska Elżbieta 2011-06-20
147 Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych Nr 290514W i Nr 290515W w Karsach, gm. Drobin Grączeska Elżbieta 2011-06-01
146 Przebudowa budynku dydaktycznego B - Zespołu Szkół w Drobinie. Przebudowa budynku dydaktycznego C- sala gimnastyczna Budowa boisk szkolnych w Łęgu Probostwie Urządzenie terenu Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin oraz Wymiana instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej - budynek C Zespołu Szkół w Drobinie Grączeska Elżbieta 2011-04-08
145 Dostawa kruszywa drogowego z transportem na teren Miasta i Gminy Drobin. Grączeska Elżbieta 2011-04-04
144 Dostawa kruszywa drogowego z transportem na teren Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2011-03-22
143 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2010-12-31
142 Budowa i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Grączeska Elżbieta 2010-10-15
141 Budowa i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła . Grączeska Elżbieta 2010-09-17
140 Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Zaleskiej 55a oraz na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu budynków socjalnych przy ul. Zaleskiej 58 w Drobinie, w tym: 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Zaleskiej 55a w Drobinie 2. Oświetlenie ul. Zaleska 55a w Drobinie Grączeska Elżbieta 2010-07-22
139 Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ulicy Rynek 23 w Drobinie Grączeska Elżbieta 2010-05-31
138 Rekultywacja kwatery A Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Cieszewo, gm. Drobin Grączeska Elżbieta 2010-04-20
137 Budowa Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Maliszewko gm. Drobin przetarg REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Grączeska Elżbieta 2010-03-25
136 Przebudowa dróg gminnych relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko, gmina Drobin od km 0+000 do 7+586,03. Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko Grączeska Elżbieta 2010-01-14
135 Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku w Drobinie – etap II Grączeska Elżbieta 2010-01-14
134 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad zadaniami inwestycyjnymi rozpoczynanymi w 2010 r. Grączeska Elżbieta 2009-12-14
133 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY DROBIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Grączeska Elżbieta 2009-11-23
132 Budowa dwóch segmentów budynków socjalnych i dwóch segmentów komórek w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58 Grączeska Elżbieta 2009-10-14
130 Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ul. Rynek 35 w Drobinie Grączeska Elżbieta 2009-08-13
129 Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12. Grączeska Elżbieta 2009-08-13
128 Wykonanie wystroju wnętrza sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2009-08-06
127 Budowa oczyszczalni ścieków w Krajkowie. Grączeska Elżbieta 2009-08-05
126 Budowa oczyszczalni ścieków w Krajkowie. Grączeska Elżbieta 2009-07-07
125 Przetarg (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej. Wielec Krzysztof 2009-07-07
124 Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Wielec Krzysztof 2009-06-29
123 Przebudowa z rozbudową budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie Grączeska Elżbieta 2009-04-28
122 Urządzenie centrum Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej. Grączeska Elżbieta 2009-04-01
121 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad zadaniami inwestycyjnymi rozpoczynanymi w 2009r . Grączeska Elżbieta 2009-03-12
120 Przebudowa ulic: Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki w Drobinie Grączeska Elżbieta 2009-02-24
119 Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanych w obiektach oświatowych. Grączeska Elżbieta 2009-01-07
118 Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W Cieszewo - Maliszewko Grączeska Elżbieta 2008-12-23
117 Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin - Dobrosielice - Kowalewo Grączeska Elżbieta 2008-11-20
116 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie Grączeska Elżbieta 2008-11-19
115 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Wielec Krzysztof 2008-10-09
114 Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Drobin w tym budowa sieci wodociągowej we wsi Łęg Probostwo, Brelki, Kowalewo, Mogielnica, Brzechowo - spinki wodociągów , budowa sieci wodociągowej w Chudzynku Grączeska Elżbieta 2008-08-28
112 Budowa kanalizacji sanitarnej w PGR Krajkowo Grączeska Elżbieta 2008-08-07
113 Budowa ścieżki rowerowej Drobin - Świerczynek Grączeska Elżbieta 2008-08-06
111 Dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli i szkół z terenu gminy Drobin oraz zapewnienie im opieki przez opiekuna w okresie od dnia 01.09.2008 r. do dnia 30.06.2011 r. w dniach, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Grączeska Elżbieta 2008-07-15
110 Przebudowa drogi gminnej Nr 35 Cieszewo-Maliszewko gmina Drobin Grączeska Elżbieta 2008-07-11
109 „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MOGIELNICA – KOWALEWO” oraz „PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ” Grączeska Elżbieta 2008-06-16
108 Przebudowa drogi gminnej w Świerczynku Wielec Krzysztof 2008-04-24
107 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego Wielec Krzysztof 2008-04-04
106 Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej Grączeska Elżbieta 2008-03-26
105 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę samochodu osobowego Wielec Krzysztof 2008-03-06
104 Zamówienie na roboty budowlane - przebudowa drogi gminnej w Siemieniu Wielec Krzysztof 2008-02-19
103 Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grączeska Elżbieta 2007-08-24
102 Przebudowa drogi gminnej w Świerczynku Grączeska Elżbieta 2007-08-17
101 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Cieśle, Karsy gm. Drobin Wielec Krzysztof 2007-08-09
100 "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkółw Łęgu Probostwie", "Remont budynku Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie" Grączeska Elżbieta 2007-06-14
99 Przebudowa budynku gospodarczego i adaptacja na mieszkania socjalne w Drobinie przy. ul. Tupadzkiej Grączeska Elżbieta 2007-05-31
98 Zamówienie publiczne na zadanie: "Wyposażenie hali sportowej w sprzęt sportowy i urządzenia towarzyszące, zlokalizowanej w Drobinie przy ul. Szkolnej" Wielec Krzysztof 2007-05-09
97 Przetarg na zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy Drobin Wielec Krzysztof 2007-04-23
96 Przetarg nieograniczony - "Przebudowa ulic: Przyszłość, Płocka, KEN - ETAP I" Wielec Krzysztof 2007-03-06
95 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Drobin z jednostkami organizacyjnymi Wielec Krzysztof 2006-11-23
94 Zamówienie publiczne na dostawy oleju opałowego lekkiego Wielec Krzysztof 2006-11-21
93 Zamówienie publiczne na zadanie "Remont i przebudowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie" Wielec Krzysztof 2006-11-02
92 Ogłoszenie o przetargu o wartości powyżej 60.000 euro na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Wielec Krzysztof 2006-10-24
91 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej w Drobinie, ul. Piłsudskiego Wielec Krzysztof 2006-10-17
90 Przetarg nieograniczony na dostawę używanego samochodu gaśniczego dla potrzeb OSP Maliszewko Wielec Krzysztof 2006-09-15
89 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie Wielec Krzysztof 2006-08-25
88 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie i Rogotwórsku Wielec Krzysztof 2006-08-17
87 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin Wielec Krzysztof 2006-08-17
86 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie Wielec Krzysztof 2006-08-11
85 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowych w miejscowości Kowalewo i Chudzyno Wielec Krzysztof 2006-08-10
84 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kowalewo i Chudzyno Wielec Krzysztof 2006-08-10
82 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin Wielec Krzysztof 2006-08-08
81 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie i Rogotwórsku. Wielec Krzysztof 2006-08-07
73 Ogłoszenie o woborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku oraz budowę sieci monitoringu" Wielec Krzysztof 2006-07-12
70 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remonty szkół plus specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wielec Krzysztof 2006-06-14
49 Przetarg nieograniczony na wykonanie trybun na Stadionie Miejskiego Ośrodka i Rekreacji w Drobinie. Wielec Krzysztof 2005-08-19
37 Ogłoszenie o wynikach przetargu na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Wielec Krzysztof 2005-06-09
36 Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego inwestycyjnego. Wielec Krzysztof 2005-05-25
35 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych. Wielec Krzysztof 2005-05-20
34 Ogłoszenie o zamówieniu-zaprojektowanie i wykonanie trybun widowiskowych dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie. Wielec Krzysztof 2005-05-16
33 Przetarg na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego Wielec Krzysztof 2005-04-26
32 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę sieci wodociągowej - Mlice, Kostery, Mokrzk. Wielec Krzysztof 2005-04-01
31 Przetarg publiczny pisemny ofertowy na sprzedaż dwóch zbiorników po paliwie. Wielec Krzysztof 2005-03-22
30 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Drobinie. Wielec Krzysztof 2005-02-23
29 Przetarg na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego deficytu budżetowego. Wielec Krzysztof 2004-11-04
28 Przetarg na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego deficytu budżetowego. Wielec Krzysztof 2004-10-25
27 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Cieszewo-Maliszewko. Wielec Krzysztof 2004-10-21
26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego. Wielec Krzysztof 2004-10-08
25 Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EURO na budowę pasażu spacerowego w Drobinie od ul. Płockiej do ul. Spółdzielczej. Wielec Krzysztof 2004-09-21
24 Przetarg nieograniczony na budowę pasażu spacerowego w Drobinie od ul.Płockiej do ul.Spółdzielczej. Wielec Krzysztof 2004-09-02
23 Przetarg nieograniczony na budowę drogi Mogielnica-Kowalewo Wielec Krzysztof 2004-08-09
22 Przetarg na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego deficytu budżetowego. Wielec Krzysztof 2004-08-04
21 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:"Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego deficytu budżetowego". Wielec Krzysztof 2004-08-04
20 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół. Wielec Krzysztof 2004-07-07
19 Przetarg na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Drobinie i do Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie. Wielec Krzysztof 2004-06-30
18 Przetarg na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego deficytu budżetowego. Wielec Krzysztof 2004-06-07
17 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego. Wielec Krzysztof 2004-06-02
16 Drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Chudzynie. Wielec Krzysztof 2004-04-30
15 Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dziewanowo, Brelki. Wielec Krzysztof 2004-04-08
14 Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Chudzynie. Wielec Krzysztof 2004-04-07
13 Przetarg nieograniczony na dostawę mebli szkolnych do Zespołu Szkół w Drobinie. Wielec Krzysztof 2004-04-02
12 Drugi przetarg ustny na sprzedaż gruntów Skarbu Państwa - reprezentowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnej w Łodzi. Wielec Krzysztof 2003-10-27
11 Przetarg ustny na sprzedaż gruntów Skarbu Państwa reprezentowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnej w Łodzi. Wielec Krzysztof 2003-10-23
10 Sprzedaż gruntów Skarbu Państwa reprezentowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnej w Łodzi. Wielec Krzysztof 2003-09-24
9 Przetarg ustny na sprzedaż gruntów Skarbu Państwa reprezentowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Wielec Krzysztof 2003-09-24
8 Budowa nowych punktów świetlnych w Mieście i Gminie Drobin. Wielec Krzysztof 2003-09-23
7 Modernizacja Chodnika w Drobinie przy ul. Płockiej Wielec Krzysztof 2003-09-17
6 Modernizacja drogi gminnej nr 1 Siemienie. Wielec Krzysztof 2003-07-30
5 Remont ul. Szkolnej polozonej w miescie Drobin. Wielec Krzysztof 2003-07-30
4 Wynik postepowania na zamowienie publiczne dotyczace oczyszczalni sciekow typu ECOPAN. Administrator 2003-07-28
3 Oczyszczalnia ścieków typu ECOPAN Administrator 2003-06-27

[Liczba odsłon: 2659817]

przewiń do góry