Pokaż  Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie do wykonywania czynności związanych z procesem centralizacji podatku VAT w Gminie Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany polityki rachunkowości.
Pokaż  Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 109 położonej w Setropiu.
Pokaż  Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy Drobin na 2017 rok.
Pokaż  Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 2 do arkuszy organizacji pracy szkoły i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2016/2017
Pokaż  Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie do wykonywania czynności związanych z procesem centralizacji podatku VAT w Gminie Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego pn.: "Organizacja konkursu Eko Trend, czyli recykling w garderobie"
Pokaż  Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego pn.: "Ekologia w obiektywie"
Pokaż  Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie analizy wydatków w 2016 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Pokaż  Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.
Pokaż  Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku. 
Pokaż  Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuję się ustawę Prawo zamówień publicznych.
Pokaż  Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż  Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 lutego 2017 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
Pokaż  Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.
Pokaż  Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych. 
Pokaż  Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmiany zasad ( polityki ) rachunkowości.
Pokaż  Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację publicznych o charakterze pożytku publicznego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.
Pokaż  Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i miny Drobin z dnia 27 lutego 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych.
Pokaż  Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2016/2017
Pokaż  Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneks nr 6 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2016/2017
Pokaż  Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 marca 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Drobinie do wykonania zadania, polegającego na przygotowaniu dokumentacji rewitalizacji Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie na rok szkolny 2016/2017
Pokaż  Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych.
Pokaż  Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż  Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im.prof.arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku na rok szkolny 2016/2017
Pokaż  Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż  Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego konkursu " Twórczy recykling czyli, drugie życie odpadów na działce i w ogrodzie" 
Pokaż  Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Drobin na rok 2017
Pokaż  Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2017 roku zmieniające zarządzenia Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016.
Pokaż  Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2016 / 2017
Pokaż  Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Pokaż  Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2017 zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości.
Pokaż   Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych.
Pokaż  Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok.
Pokaż  Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2016/2017
Pokaż  Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 kwietnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie umorzenia części zadłużenia z tytułu nie wykonanych remontów na targowisku za 2016 
Pokaż  Zarządzenie 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2017/2018 szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
Pokaż  Zarządzenie 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zespole Szkół w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż  Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania zadania pn. " Modernizacja oświetlenia w budynkach urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin".
Pokaż  Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku
Pokaż  Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia w roku szkolnym 2016/2017 liczby i wysokości stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia w roku szkolnym 2016/2017 wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespoły Szkół w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęgu Probostwie o numerze ewidencyjnym 211/1.
Pokaż  Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2016/2017
Pokaż  Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w negocjacjach na sprzedaż nieruchomości położonej w Setropiu o numerze ewidencyjnym 109.
Pokaż  Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych.
Pokaż  Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r. i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana w otwartym konkursie ofert.
Pokaż Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 lipca 2017 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 lipca 2017 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 lipca 2017 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 lipca 2017 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 lipca 2017 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 lipca 2017 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych.
Pokaż  Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania pn.: "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Drobin w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019"
Pokaż  Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęgu Probostwie o numerze ewidencyjnym 211/1.
Pokaż  Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 109 położonej w Setropiu.
Pokaż  Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu i Gminie Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych i komunalnych w wyniku nawałnicy i huraganu w dniu 10 sierpnia 2017 roku na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2017 roku  w sprawie powołania Komisji do spraw szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych i komunalnych w wyniku nawałnicy i huraganu w dniu 10 sierpnia 2017 roku na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017.
Pokaż  Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna".
Pokaż  Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 września 2017 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ograniczonego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 297 położonej w Chudzynie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i miny Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1 do arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2017/2018 szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego nieograniczonego publicznego przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 211/1 położonej w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 września 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 września 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Cieszewo.
Pokaż  Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim ograniczonym ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chudzynie o numerze ewidencyjnym 297.
Pokaż  Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania remontu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobinie stanowiącego własność Gminy Drobin na działce nr 1077/12 przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12, przeznaczonego na Posterunek Policji. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 2 do arkuszy organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie na rok szkolny 2017/2018
Pokaż  Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 października 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Drobinie do wykonania zadania pn. zakup i dostawa drzew i krzewów celem nasadzenia na terenach zielonych w obrębie miasta Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Cieszewo.
Pokaż  Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 października 2017 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Drobinie do wykonania zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu infrastruktury budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
Pokaż  Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania dokumentacji technicznej na modernizację budynku zlokalizowanego dla działki o nr ewid. 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcję kulturalne.
Pokaż  Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2017/2018.
Pokaż Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego ograniczonego  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chudzynie stanowiącej dziłkę o numerze ewidencyjnym 297.
Pokaż  Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pokaż  Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania zadania pn. " Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2017/2018"
Pokaż  Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Klubu Dziecięcego " Wesołe Drobinki" w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie na rok szkolny 2017/2018.
Pokaż  Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. o.o. w Drobinie do wykonania zadania pn."Wewnętrzny remont szkoły w Rogotwórsku"
Pokaż  Zarządzenie nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.
Pokaż  Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.
Pokaż Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości.
Pokaż  Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania zadania pn. " Wewnętrzny remont szkoły w Rogotwórsku"
Pokaż  Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania zdania pn."Budowa budynków komunalnych w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58".
Pokaż  Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im.prof.arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku na rok szkolny 2017/2018.
Pokaż   Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania zadania pn. "Utwardzenie terenu przed obiektem użyteczności publicznej na działce nr 124 w sołectwie Łęg Probostwo stanowiącej własność gminy Drobin".
Pokaż  Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin"
Pokaż  Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej w projekcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin"
Pokaż  Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chudzynie, gm. Drobin, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 297, obręb geodezyjny 0006 Chudzyno, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00031582/3 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu.
Pokaż  Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2017 roku
Pokaż  Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Drobin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury"
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciarkowski Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-10 08:01:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Grabowski Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-22 22:58:21
  • Liczba odsłon: 3593
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655853]

przewiń do góry