Pokaż Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia dotyczącego jakości wody.

Pokaż Wzory druków dotyczących działalności gospodarczej.

Pokaż Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Pokaż Wniosek o uzyskanie zgody na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej(obiektów budowlanych w pasie drogowym).

Pokaż Wniosek o uzyskanie zgody na lokalizację reklamy w pasie drogowym.

Pokaż Wniosek o uzyskanie zgody na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej.

Pokaż Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

Pokaż Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pokaż Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Pokaż Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pokaż Wniosek o wydanie opinii urbanistycznej.

Pokaż Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Pokaż Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pokaż Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pokaż Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Pokaż Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-06 09:12:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-07 12:19:02
  • Liczba odsłon: 2411
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659892]

przewiń do góry