Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2015 r.
Pokaż Protokół nr 1/2015 z kontroli umorzeń podatkowych od środków transportowych, nieruchomości i podatku rolnego za 2014 rok.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 i 31 marca 2015
Pokaż Protokół nr 2 z kontroli projektu pn. 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin".
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia i 15 maja 2015 r.
Pokaż Protokół nr 3/2015 z kontroli zatrudnienia i realizacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 02 czerwca 2015 r.
Pokaż Protokół nr 4/2015 z kontroli projektu pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin etap III" 
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09.10.2015 r.
Pokaż  Protokół Nr 5/2015 z kontroli wydatków związanych z funkcjonowaniem LO w Drobinie za I półrocze 2015 r. oraz informacja z działalności.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 listopada 2015 r. i 17 grudnia 2015 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z dnia 20 listopada 2015 r.
Pokaż Protokół Nr 6/2015 z kontroli Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie w zakresie przyznanych zasiłków celowych i okresowych w 2014 r. i pierwszej połowie 2015 r.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 stycznia 2016 r.
Pokaż   Protokół z kontroli nieobecności, usprawiedliwień i potrąceń diet radnych oraz realizacji planów pracy i sprawozdań poszczególnych komisji za 2015 r.
Pokaż   Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2016 r.
Pokaż   Protokół z kontroli realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zaleceń i wniosków Komisji Rewizyjnej za 2015 r. i rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Protokół Nr 1/2017 z kontroli wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnej za 2016 rok.
Pokaż  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2017 roku.
Pokaż  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2017 roku. 
Pokaż  Protokół Nr 2/2017 z kontroli zatrudnienia i realizacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin za 2015 i 2016 rok.
Pokaż  Protokół Nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 maja 2017 roku. 
Pokaż  Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 rok.
Pokaż  Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin Absolutorium za 2016 rok.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie odbytego w dniach 17 sierpnia – 11 września – 18 września 2017 r. opinia_prawna_zalacznik_nr_4.docx , protokol_nr_3-_zal._5.pdf
Pokaż  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 października 2017 r. 
Pokaż  Protokół Nr 4/2017 z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Biura Rady i obiegu dokumentów.
Pokaż  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 listopada 2017 r. 
Pokaż  Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na 2018 roku.
Pokaż Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2018
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 lutego oraz 8 marca 2018 r.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 lutego oraz 8 marca 2018 r.
Pokaż Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Pokaż PROTOKÓŁ Nr 5/2018 z przeprowadzonej  kontroli  realizacji nadzoru przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin nad czasem pracy kierowników jednostek organizacyjnych
Pokaż PROTOKÓŁ Nr 6/2018 z przeprowadzonej  kontroli  przepływów finansowych pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Drobin oraz jednostkami organizacyjnymi, a Spółką Inwestycyjno-Mieszkaniową sp. z. o. o.  za 2016 i 2017 rok.
Pokaż  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Pokaż  Protokół Nr 7/2018 z kontroli nieobecności, usprawiedliwień i potrąceń diet radnych oraz realizacja planów pracy poszczególnych komisji za 2016 i 2017 r.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-23 09:07:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Ostrowska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-04 09:27:49
  • Liczba odsłon: 1781
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659895]

przewiń do góry