Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 50/2022
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 76/10, 76/11, 76/12 i 100 w m. Mokrzk, obręb 0029 Mokrzk, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 76/10, 76/11, 76/12 i 100 w m. Mokrzk, obręb 0029 Mokrzk, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1419055
7. Znak sprawy GK.6220.21.2022
8. Dokument wytworzył Józef Gołębiewski
9. Data dokumentu 2022-09-14
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu REFERAT INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie nie dotyczy
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-09-21
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 2659179]

przewiń do góry