Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 49/2022
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarnik ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyrażające opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarnik ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1419054
7. Znak sprawy GK.6220.8.2022
8. Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
9. Data dokumentu 2022-10-12
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/2022, 14/2022, 44/2022
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-10-13
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 2660849]

przewiń do góry