Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 48/2022
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się z 6 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z przyłączem gazowym do wolnostojącej suszarni zboża w m. Krajkowo 13 (dz. nr 49/9), gm. Drobin nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się z 6 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z przyłączem gazowym do wolnostojącej suszarni zboża w m. Krajkowo 13 (dz. nr 49/9), gm. Drobin nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1419055
7. Znak sprawy GK.6220.19.2022
8. Dokument wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku
9. Data dokumentu 2022-09-21
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu REFERAT INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 39/2022, 40/2022, 43/2022, 46/2022
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-10-04
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 2656136]

przewiń do góry