Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 47/2022
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Uzupełnienie przez Inwestora Karty Informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów poprzez jej przystosowanie do zasilania gazem LPG (budowa instalacji do zasilania instalacji głównej w ekologiczne paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Łęg Kościelny 19a, 09-210 Drobin działka nr ewid. 43/2.
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Uzupełnienie przez Inwestora Karty Informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów poprzez jej przystosowanie do zasilania gazem LPG (budowa instalacji do zasilania instalacji głównej w ekologiczne paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Łęg Kościelny 19a, 09-210 Drobin działka nr ewid. 43/2.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1419055
7. Znak sprawy GK.6220.18.2022
8. Dokument wytworzył EKOREM Sp. z o.o. , ul. Aleje Jerozolimskie 89, 02-001 Warszawa
9. Data dokumentu 2022-09-08
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu REFERAT INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 36/2022, 37/2022, 41/2022, 42/2022
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-09-14
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 2660876]

przewiń do góry