Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
1. Numer karty/rok 44/2022
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku że dla przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarnik ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
5. Zakres przedmiotowy dokumentu Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku że dla przedsięwzięcia polegającego na budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarnik ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
6. Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju 1419054
7. Znak sprawy GK.6220.8.2022
8. Dokument wytworzył Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku
9. Data dokumentu 2022-08-25
10. Dokument zatwierdził nie dotyczy
11. Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
12. Miejsce przechowywania dokumentu REFERAT INFRASTRUKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
13. Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
14. Czy dokument jest ostateczny tak/nie tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/2022, 14/2022
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-09-01
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

[Liczba odsłon: 2659188]

przewiń do góry