Pokaż Wykaz dwóch poszczególnych części nieruchomości rolnej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 135 położonej w m. Mogielnica, obręb 0028 Mogielnica, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 10.01.2023

Pokaż Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 5, położonej w Niemczewie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do użyczenia na okres powyżej 3 miesięcy. 06.12.2022

Pokaż Wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 425/10, położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 06.12.2022

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 719, położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 24.05.2022

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 101 położonej w m. Setropie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.12.04.2022

Pokaż Wykaz lokali mieszkalnych Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 zlokalizowanych w Mogielnicy 44, stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty. 15.03.2022

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiących działkę o numerze ewidencyjnym 131, położoną w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo oraz działkę o numerze ewidencyjnym 123/1, położoną w miejscowości Cieszewko, obręb 0009 Cieszewko, będących własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 15.03.2022

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiących dwie części działki o numerze ewidencyjnym 431/133, położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 08.03.2022

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiących część działek o numerach ewidencyjnych 458/1 i 459/1, położonych w Drobinie, będących własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do użyczenia na okres powyżej 3 miesięcy. 08.03.2022

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 721 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 01.03.2022

Pokaż Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 9a z pomieszczeniem przynależnym, zlokalizowanego w Drobinie przy ulicy Płockiej 22, stanowiącego własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty. 17.12.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 697 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do użyczenia na okres powyżej 3 miesięcy. 17.12.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 458/1 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 07.12.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 459/1 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do użyczenia na okres powyżej 3 miesięcy. 07.12.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 1077/12 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 07.12.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 548/24 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy 07.12.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 109 i 110 położonych w m. Setropie, będących własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym. 07.12.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 102, położonej w miejscowości Setropie, obręb 0038 Setropie,

 o powierzchni ogólnej 0,1196 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym na rzecz dotychczasowego najemcy.09.11.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 428/5 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin 

i nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnych 757 położonej w Drobinie, będącej w posiadaniu samoistnym Miasta i Gminy Drobin,

 przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 09.11.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 40/2 położonej w m. Łęg Probostwo, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego. 26.10.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 520 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin oraz nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal użytkowy, zlokalizowany w budynku usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 40/1, położonej w Łęgu Probostwie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym. 14.09.2021

Pokaż Wykaz  lokalu mieszkalnego Nr 3 zlokalizowanego w Drobinie przy ulicy Rynek 26, stanowiącego własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty. 17.08.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 459/1 położonej w Drobinie, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do użyczenia na okres powyżej 3 miesięcy. 13.07.2021

Pokaż Wykaz  lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty, zlokalizowanych w Drobinie przy ulicy Płockiej 3 - lokal mieszkalny Nr 10,  w Drobinie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 5 - lokal mieszkalny Nr 1, w Drobinie przy Tupadzkiej 8 - lokal mieszkalny Nr 3 oraz lokal mieszkalny w m. Setropie 24. 08.06.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 7/3 położonej w m. Borowo, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do użyczenia na okres powyżej 3 miesięcy. 25.05.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 194/2  położonej w m. Świerczynek, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres powyżej 3 miesięcy. 23.03.2021

Pokaż Wykaz nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 520 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin oraz nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal użytkowy, zlokalizowany w budynku usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 40/1, położonej w Łęgu Probostwie, będący własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres powyżej 3 miesięcy. 08.12.2020

Pokaż Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 969/1 i 969/2 położonych w Drobinie, będących własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 10.11.2020

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 40/2 położonej w m. Łęg Probostwo, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego. 09.06.2020

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 25.02.2020

 
Pokaż Wykaz nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 30/2, położonej w miejscowości Siemienie, obręb 0039 Siemienie, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 17.12.2019
 
 
Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 459/1 położonej w Drobinie, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 428/5 położonej w Drobinie oraz  nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnych 757 położonej w Drobinie, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 22.10.2019
 
Pokaż  Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 2 z pomieszczeniami przynależnymi zlokalizowanego w Drobinie przy ulicy Tupadzkiej 8, stanowiącego własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty. 17.09.2019
 
Pokaż  Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 662/2 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy. 03.09.2019
 
Pokaż  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej przysługujących właścicielom wyodrębnionego w budynku lokalu mieszkalnego, stanowiącej działki o nr ewid. 40/1 i 40/2 położonej w Łęgu Probostwie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin.  16.07.2019
 
Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 571/2 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.  16.07.2019
 
Pokaż Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 5 w Drobinie przy ul. Rynek 24 oraz lokalu mieszkalnego Nr 3 z pomieszczeniem przynależnym w Drobinie przy ul. Rynek 31, stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w drodze przetargu. 16.07.2019
 

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 879 położonej w mieście Drobin, będącej w posiadaniu samoistnym Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 07.05.2019

 

 

 

Pokaż Wykaz nieruchomości położonej w mieście Drobin, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 633, 635/1, 635/3, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. 16.04.2019
 
Pokaż Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 1 zlokalizowanego w Drobinie przy ulicy Tupadzkiej 8, stanowiącego własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty. 05.03.2019
 
Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 721 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 12.02.2019
 
Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej niezabudowaną część działki o numerze ewidencyjnym 548/24 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 08.11.2018
 
Pokaż  Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 10 z pomieszczeniem przynależnym przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, zlokalizowanego w Drobinie przy ulicy Płockiej 22, na rzecz najemcy. 30.10.2018
 
Pokaż  Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 37 położonej w m. Łęg Probostwo, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany. 05.10.2018

Pokaż  Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 40/2 położonej w m. Łęg Probostwo, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego. 05.10.2018

Pokaż   Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 428/6 położonej w m. Drobin, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 05.10.2018

Pokaż   Wykaz nieruchomości stanowiących działki: o nr ewid. 31 w m. Drobin, gm. Drobin; o nr ewid. 631/9 w m. Drobin, gm. Drobin; o nr ewid. 194/2 w m. Świerczynek, gm.Drobin, będących własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres powyżej 3 miesięcy. 05.10.2018


 Pokaż  Wykaz nieruchomości stanowiącej niezabudowaną część działki o numerze ewidencyjnym 1077/12 położonej w mieście Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 23.08.2018
 
Pokaż  Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 296 położonej w Chudzynie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres powyżej 3 miesięcy. 23.08.2018
 
Pokaż Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewid. 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego. 17.07.2018
 
Pokaż Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 548/26 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy. 19.06.2018
Pokaż Wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 78/3 położonej w Rogotwórsku, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym. 12.06.2018
 
Pokaż Wykaz nieruchomości będących w posiadaniu samoistnym Miasta i Gminy Drobin przeznaczonych do wydzierżawienia.

Pokaż Wykaz lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikat  27.03.2018 r.
Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 02.01.2018 r.
Pokaż  Wykaz lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej z dnia 05.12.2017 r.
Pokaż Informacja z przeprowadzonego II przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. nr ewid.297, Chudzyno, gm. Drobin 20.11.2017
Pokaż Wykaz lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej 02.11.2017
Pokaż Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 02.11.2017
Pokaż Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 02.11.2017

 

1.Pokaż Majątek miasta i gminy Drobin wg stanu na dzień 31.12.2002r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-20 08:52:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Ciarkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-10 14:38:01
  • Liczba odsłon: 5490
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659829]

przewiń do góry