INFORMACJE OGÓLNE

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia 
  wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem 
  wyborczym

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r.

  Wyciąg z obwieszczenia okręg Sejm i Senat RP

 
I nformacja o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku, siedzibie i pełnionych dyżurach
 
  Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej?

  Plan dyżurów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Drobin


Zaświadczenia o prawie do głosowania oraz dopisywanie do spisu wyborców:
 

Obwodowe Komisje Wyborcze


  Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych wyborczych - do dnia 2 października 2015r.
:


     W zór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


    S k ł ady osobowe obwodowych k o misji wyborczych po ukonstytuowaniu

    
Głosowanie korespondencyjne:


Zasady głosowania korespondencyjnego

     
           ZARZĄDZENIA, OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN


Pokaż Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł związanych z wyborami do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 września 2015 r. 

Pokaż Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 


KOMUNIKAT
W związku z tym, iż liczba kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
nie przekracza ustawowego składu komisji - nie będzie publicznego losowania.
 

Pokaż Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
 
Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 października 2015 r. w sprawie   uzupełnienia składu osobowego OKW Nr 6 w Łęgu Probostwie

Zarz ą dzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 pa z dziernika 2015 r zmieniaj ą ce zarz ą dzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej OKW w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RPKOMUNIKATY MULTIMEDIALNE

Termin i technika głosowania

 https://youtu.be/TX03DuUkFto

Głosowanie korespondencyjne


Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)

https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Uprawnieni do głosowania

https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Niepełnosprawni

https://youtu.be/aVAf9K3QTC0


Głosowani za granicą


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ostrowska Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-25 14:05:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Ostrowska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 09:32:44
  • Liczba odsłon: 3264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655788]

przewiń do góry