Pokaż Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. teleinformatycznych i BIP
Pokaż Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie.
Pokaż Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy Kierownik Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie
Pokaż Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor ds. teleinformatycznych i BIP.
Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie (Ogłoszenie + kwestionariusz osobowy)
Pokaż Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. organizacyjnych, ochrony zdrowia i obsługi archiwum zakładowego.
Pokaż Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. organizacyjnych, ochrony zdrowia i obsługi archiwum zakładowego.
Pokaż Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Podinspektor ds. organizacyjnych, ochrony zdrowia i obsługi archiwum zakładowego.
Pokaż Informacja o wynikach naboru na stanowisko Audytor wewnętrzny.
Pokaż Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Audytor wewnętrzny.
Pokaż Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i dróg.
Pokaż Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i dróg.
Pokaż Ogłoszenie o naborze na stanowisko Audytor wewnętrzny
Pokaż Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i dróg.
Pokaż Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. kadr i płac.
Pokaż Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Podinspektor ds. kadr i płac.
Pokaż Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. kadr i płac
Pokaż Informacja_o_wynikach_naboru na stanowisko Podinspektor ds. gospodarki odpadami i windykacji należności
Pokaż Lista_kandydatów_spełniających_wymagania_formalne w naborze na stanowisko Podinspektor ds. gospodarki odpadami i windykacji należności
Pokaż Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor ds. gospodarki odpadami i windykacji należności
Pokaż Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
Pokaż Załączniki do w/w konkursu
Pokaż Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.
Pokaż Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko- Kierownik Klubu Dziecięcego  ,, Wesołe Drobinki''
Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko  pracy - Kierownik Klubu Dziecięcego  ,, Wesołe Drobinki''
Pokaż  Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny.
Pokaż   Protokół z przeprowadzonej analizy dokumentów i oceny pod kątem spełnienia warunków formalnych na stanowisko asystent rodziny.
Pokaż  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Asystent rodziny.
Pokaż   Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Asystent rodziny.
Pokaż  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Asystent rodziny.
Pokaż  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.  
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne podane w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki SIM Drobin sp. z o.o.
Pokaż Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości oświaty.
Pokaż L
ista kandydatów  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości oświaty
Pokaż  Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki SIM Drobin sp. z o .o.
Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości oświaty
Pokaż  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych. 
Załączniki na stanowisko Referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych: 

2)  Pokaż  Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
3)  Pokaż  Oświadczenie o niekaralności
4)  Pokaż  Oświadczenie o wyrażeniu zgody
Pokaż  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.
Pokaż  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystent rodziny.
Pokaż  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent rodziny.


Pokaż   Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.  
Pokaż     Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Pokaż Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości
oświaty
Pokaż Lista kandydatów  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości oświaty
Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości oświaty
P okaż, Pokaż  Og ł oszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Drobinie

Pokaż Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. oświaty
Pokaż Lista kandydatów  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. oświaty
Pokaż Informacja dotycząca  konkursu na stanowisko dyrektora Technikum w Drobinie
Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. oświaty
Pokaż Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Technikum w Drobinie
Pokaż Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty
Pokaż Lista kandydatów  spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty
Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty
Pokaż Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. inwestycji i dróg
P okaż Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Referent ds. inwestycji i dróg
Po każ Informacja  o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Referent ds. inwestycji i dróg
Pokaż Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

Po k   Lista kandydatów , których oferty spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie ofert  na stanowisko Członka Zarządu Remondis Drobin Komunalna Sp.  z o.o.

Pokaż Ogłoszenie o konkursie ofert na Członka Zarządu Spółki Remondis Drobin  Komunalna Sp. z o.o.

Pokaż Ogłoszenie o naborze na  wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. inwestycji i drogownictwa

Pokaż Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pokaż Informacja o wynikach otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds.            inwestycji i drogownictwa

Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin 

           Podinspektor ds. organizacyjnych 

Pokaż Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. organizacyjnych 

Pokaż Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. organizacyjnych 

Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. zdrowia,kultury,sportu

Pokaż  Informacja o I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. zdrowia, kultury, sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin 

Pokaż Informacja o II etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. zdrowia, kultury, sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Informacja o  wyniku rozstrzygnięcia II -go  etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. zdrowia, kultury, sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.

W związku z zaistniałą pomyłką w informacji o  wyniku rozstrzygnięcia II -go etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. zdrowia, kultury, sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin uprzejmie informuję, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14 lipca 2014 r. godz.13:00 , a nie jak podano w informacji 14 czerwca 2014 r. godz.13:00 za zaistniałą pomyłkę przepraszamy. 

Pokaż Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. zdrowia, kultury, sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin 

Pokaż Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. ewidencji ludności

Pokaż Informacja o I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. ewidencji ludności  w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. ewidencji ludności w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-12 14:45:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-13 16:02:24
  • Liczba odsłon: 28707
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2144308]

przewiń do góry