Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
416 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Lewicka-Jeżewska Monika 2020-09-18
414 Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo - gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki Lewicka-Jeżewska Monika 2020-08-27
409 Zakup równiarki gminnej Lewicka-Jeżewska Monika 2020-03-20
397 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” - UNIEWAŻNIONY Lewicka-Jeżewska Monika 2019-12-03
375 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-06-21
370 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" UNIEWAŻNIONY Lewicka-Jeżewska Monika 2019-05-07
372 Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz odgarnięcie śniegu i likwidacja śliskości na terenie Miasta i Gminy Drobin UNIEWAŻNIONY Lewicka-Jeżewska Monika 2019-05-07
286 Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminno - Powiatowe Drobin 2017" w dn. 03.09.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-25

[Liczba odsłon: 2144308]

przewiń do góry