Pokaż Uchwała Nr XXIX/274/2021 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2020.

Pokaż Protokół głosowania do Uchwały Nr XXIX/274/2021.

Pokaż Uchwała Nr XXIX/273/2021 w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Drobin do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr XXIX/272/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Uchwała Nr XXIX/271/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/270/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/269/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mokrzk.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/268/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/267/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/266/2021 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/265/2021 w sprawie  przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/264/2021 w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/263/2021 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu PGR Nagórki Dobrskie.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/262/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Niemczewo.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/261/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Psary.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/260/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu PGR Krajkowo.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/259/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Kuchary Kryski.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/258/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2021”.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/257/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 194/2 położonej w Świerczynku oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/256/2021 w sprawie w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/255/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/254/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Uchwala Nr XXVI/253/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/252/2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pokaż Uchwała Nr XXV/251/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Budżetowa na 2021 rok Nr XXV/250/2021.

Pokaż Uchwała Kolegium RIO w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego o uznaniu za nieważną w części Uchwałę Nr XXV/250/2021. 

Pokaż Uchwała Nr XXV/249/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXV/248/2021 w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-26 10:22:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 14:13:57
  • Liczba odsłon: 342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2283541]

przewiń do góry