Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
68/2021 GK.6220.13.2021 inne dokumenty Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. adaptacji budynku inwentarskiego oraz budowie zbiornika na gnojowicę na działkach nr. ewid. 13 i 16/2 obręb ewidencyjny 0024 Łęg Probostwo jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin-obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie. inne 1419055
67/2021 GK.6220.24.2020 inne dokumenty Opinia Pozytywna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku znak PPIS/ZNS/451/14/EJ/4237/2021 z dnia 15.06.2021 r. w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin. inne 1419055
66/2021 GK.6220.25.2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin. inne 1419055
65/2021 GK.6220.4.2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80. inne 1419055
64/2021 GK.6220.25.2020 inne dokumenty Opinia pozytywna Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PZ-OP-II.7030.3.9.2021.MS z dnia 10 czerwca 2021 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin w zakresie kryteriów dotyczących pozwoleń zintegrowanych. inne 1419055
63/2021 GK.6220.11.2021 inne dokumenty Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4220.803.2021.IP z dnia 9 czerwca 2021 r. dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie punktu zbierania i przeładunku odpadów na dz. nr ew. 624/5, 624/7, 625/3 obręb 0014 Drobin informujące, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. inne 1419054
62/2021 GK.6220.24.2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin. inne 1419055
61/2021 GK.6220.1.2020 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo inne 1419055
60/2021 GK.6220.4.2020 inne dokumenty Opinia pozytywna Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PZ-OP-II.7030.3.30.2020.MS z dnia 2 czerwca 2021 r. dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80. inne 1419055
59/2021 GK.6220.1.2020 inne dokumenty Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo inne 1419055

[Liczba odsłon: 2291681]

przewiń do góry