Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
58/2020 GK.6220.15.2020 inne dokumenty Uzupełnieni karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr 20 obręb ewidencyjny (0004) Brzechowo, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin- obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie. inne 1419055
57/2020 GK.6220.15.2020 inne dokumenty Wezwanie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku o doprecyzowanie Karty informacyjnej Przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 20 obręb ewidencyjny (0004) Brzechowo, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin - obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie. inne 1419055
56/2020 GK. 6220.15.2020 inne dokumenty Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie że dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr. ew. 20 obręb ewidencyjny (0004) Brzechowo, jednostka ewidencyjna141905_5 Drobin - obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. inne 1419055
55/2020 GK.6220.12.2018 inne dokumenty Wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Drogi krajowej na 60 na odcinku Psary-Raciąż. inne 1419053
54/2020 GK.6220.15.2020 inne dokumenty Opinia Sanitarna inne 1419055
53/2020 GK.6220.15.2020 inne dokumenty KIP inne 1419055
52/2020 GK.6220.15.2020 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. inne 1419055
51/2020 GK.6220.1.2018 postanowienia Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania inne 1419053
50/2020 GK.6220.12.2018 inne dokumenty Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie inne 1419053
23/2020 GK.6220.10.2020 inne dokumenty Opinia Sanitarna inne 1419053

[Liczba odsłon: 2166963]

przewiń do góry