Pobierz Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie za 2020 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie za 2020 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie.

Pobierz Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie.

Pobierz Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pobierz Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Pobierz Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie: odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Drobin

Pobierz Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 maja 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 1 maja 2021r.

Pobierz Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 kwietnia 2021 r.w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2021 roku zadania publicznego.

Pobierz Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 kwietnia 2021 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez kluby sportowe w ramach konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania  z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki obsługujące.

Pobierz Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 marca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 17/2021  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu urzędu Miasta i Gminy w Drobin dla samorządowych instytucji kultury.

Pobierz Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 stycznia 2021 r w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.

Pobierz Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof.arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku w przypadku jego nieobecności.

Pobierz Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pobierz Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Pobierz Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miasta i Gminy Drobin na 2021 rok, planu finansowego w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Gminie Drobin na 2021 rok

Pobierz Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pobierz Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie analizy wydatków w 2020 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Pobierz Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Drobinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 425/8, obręb 0014 Drobin

Pobierz Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni  gospodarstwa rolnego w Gminie Drobin na rok 2021.

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jurkiewicz Cezary
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-19 09:50:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Jurkiewicz Cezary
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 15:18:15
  • Liczba odsłon: 730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2283771]

przewiń do góry