2020

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.

    

    2019

   

    Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 
   Zarządzenie nr 22/2019 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2019 roku zadania  publicznego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin

     Zarządzenie nr 19/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej

   Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych

      Wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu


  2018


      Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego

      Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i  młodzieży w 2018 roku.

  

       Oferta realizacji zadania publicznego
 
       Uchwała w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin

       Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych

      
 
      
Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego odpisu lub wyciągu z KRS lub innego właściwego rejestru
 
       Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie wyboru ofert


2017
 
      Powołanie komisji konkursowej Filadelfia 2017

      Zarządzenie w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 roku


       2016

     Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyboru oferty


    Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.

    Oferta realizacji zadania publicznego


     


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-20 08:40:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-07 15:06:01
  • Liczba odsłon: 25860
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2144308]

przewiń do góry