Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 40/2 położonej w m. Łęg Probostwo, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego. 09.06.2020

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 25.02.2020

Pokaż Wykaz nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 30/2, położonej w miejscowości Siemienie, obręb 0039 Siemienie, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 17.12.2019

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 459/1 położonej w Drobinie, nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 428/5 położonej w Drobinie oraz  nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnych 757 położonej w Drobinie, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 22.10.2019

Pokaż  Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 2 z pomieszczeniami przynależnymi zlokalizowanego w Drobinie przy ulicy Tupadzkiej 8, stanowiącego własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty. 17.09.2019

Pokaż  Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 662/2 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy. 03.09.2019

Pokaż  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej przysługujących właścicielom wyodrębnionego w budynku lokalu mieszkalnego, stanowiącej działki o nr ewid. 40/1 i 40/2 położonej w Łęgu Probostwie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin.  16.07.2019

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 571/2 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.  16.07.2019

Pokaż Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 5 w Drobinie przy ul. Rynek 24 oraz lokalu mieszkalnego Nr 3 z pomieszczeniem przynależnym w Drobinie przy ul. Rynek 31, stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w drodze przetargu. 16.07.2019

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 879 położonej w mieście Drobin, będącej w posiadaniu samoistnym Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 07.05.2019

Pokaż Wykaz nieruchomości położonej w mieście Drobin, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 633, 635/1, 635/3, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. 16.04.2019

Pokaż Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 1 zlokalizowanego w Drobinie przy ulicy Tupadzkiej 8, stanowiącego własność Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonego do sprzedaży wraz z udziałem w prawie własności gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikaty. 05.03.2019

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 721 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 12.02.2019

Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiącej niezabudowaną część działki o numerze ewidencyjnym 548/24 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 08.11.2018

Pokaż  Wykaz lokalu mieszkalnego Nr 10 z pomieszczeniem przynależnym przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, zlokalizowanego w Drobinie przy ulicy Płockiej 22, na rzecz najemcy. 30.10.2018

Pokaż  Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 37 położonej w m. Łęg Probostwo, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany. 05.10.2018

Pokaż  Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 40/2 położonej w m. Łęg Probostwo, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego. 05.10.2018

Pokaż   Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 428/6 położonej w m. Drobin, gm. Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 05.10.2018

Pokaż   Wykaz nieruchomości stanowiących działki: o nr ewid. 31 w m. Drobin, gm. Drobin; o nr ewid. 631/9 w m. Drobin, gm. Drobin; o nr ewid. 194/2 w m. Świerczynek, gm.Drobin, będących własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres powyżej 3 miesięcy. 05.10.2018


 Pokaż  Wykaz nieruchomości stanowiącej niezabudowaną część działki o numerze ewidencyjnym 1077/12 położonej w mieście Drobin, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 miesięcy. 23.08.2018

Pokaż  Wykaz nieruchomości rolnej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 296 położonej w Chudzynie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres powyżej 3 miesięcy. 23.08.2018

Pokaż Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewid. 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego. 17.07.2018

Pokaż Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 548/26 położonej w Drobinie, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony powyżej 3 miesięcy. 19.06.2018
Pokaż Wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 78/3 położonej w Rogotwórsku, będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym. 12.06.2018
Pokaż Wykaz nieruchomości będących w posiadaniu samoistnym Miasta i Gminy Drobin przeznaczonych do wydzierżawienia.
Pokaż Wykaz lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikat  27.03.2018 r.
Pokaż Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z dnia 02.01.2018 r.
Pokaż  Wykaz lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej z dnia 05.12.2017 r.
Pokaż Informacja z przeprowadzonego II przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. nr ewid.297, Chudzyno, gm. Drobin 20.11.2017
Pokaż Wykaz lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej 02.11.2017
Pokaż Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 02.11.2017
Pokaż Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 02.11.2017
1.Pokaż Majątek miasta i gminy Drobin wg stanu na dzień 31.12.2002r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-20 08:52:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-09 15:29:47
  • Liczba odsłon: 2584
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2144308]

przewiń do góry